User Tools

Site Tools


praktika_cas

Praktika CAS Centra audiovizuálních studií 2019-2020 zimní semestr

Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou situací v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích, které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz

Účast je povinná! Pokud se někdo nemůže, z pádného důvodu, v přiděleném termínu zúčastnit, může se, po předběžné dohodě na sekretariátě katedry CAS, připojit k jiné skupině. Sraz skupin je v den konání v 8.55 před vchodem do FEL ČVUT.

Vchod do Fakulty elektrotechnické je pro pozdně příchozí zde: https://www.google.cz/maps/place/Czech+Technical+University+in+Prague/@50.104946,14.392776,10639m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b953bc00ed77d:0xc90bbb0091a9e46a!8m2!3d50.1030364!4d14.3912841

Studenti jsou rozděleni do 9 skupin, takže se každý může prakticky seznámit s nějakou částí vybavení medialabu. Každá skupina vytvoří jednoduchou situaci zahrnující práci se zvukem, promítaným obrazem, světly a interakcí.

Institut Intermédií (IIM) je sdílené pracoviště různých fakult ČVUT (České vysoké učení technické), Akademie múzických umění v Praze, a dalších partnerů, které nabízí platformu pro mezioborovou spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů.

https://www.iim.cz/cs/calendar/

Profil CASU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z dialogu a spolupráci napříč obory a poskytuje prostor autorskému přístupu k tvorbě, využívá prvky jako jsou pohyblivý obraz, akustický a elektronický zvuk, text, gesto a scénické prvky, kódování, intervence ve veřejném prostoru a online.

Cílem cvičení je seznámení se s vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během praktik formou týmové práce.

Lektor: Jakub Hybler

Rozpis skupin:

4.10.2019 - skupiny 4 a 9

11.10.2019 - skupiny 1 a 3

18.10.2019 - skupiny 5 a 8

25.10.2019 - skupiny 2 a 6

1.11.2019 - skupina 7

praktika_cas.txt · Last modified: 2019/10/02 09:24 by petra-hofmanova