User Tools

Site Tools


praktika_cas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
praktika_cas [2019/10/02 09:21]
petra-hofmanova
praktika_cas [2019/10/02 09:24] (current)
petra-hofmanova
Line 2: Line 2:
 zimní semestr zimní semestr
  
-Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou ​situaci ​v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích, ​se které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz+Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou ​situací ​v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích,​ které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz
  
 Účast je povinná! Pokud se někdo nemůže, z pádného důvodu, v přiděleném termínu zúčastnit,​ může se, po předběžné dohodě na sekretariátě katedry CAS, připojit k jiné skupině. Sraz skupin je v den konání v 8.55 před vchodem do FEL ČVUT. ​ Účast je povinná! Pokud se někdo nemůže, z pádného důvodu, v přiděleném termínu zúčastnit,​ může se, po předběžné dohodě na sekretariátě katedry CAS, připojit k jiné skupině. Sraz skupin je v den konání v 8.55 před vchodem do FEL ČVUT. ​
Line 18: Line 18:
 Profil CASU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z dialogu a spolupráci napříč obory a poskytuje prostor autorskému přístupu k tvorbě, využívá prvky jako jsou pohyblivý obraz, akustický a elektronický zvuk, text, gesto a scénické prvky, kódování,​ intervence ve veřejném prostoru a online. Profil CASU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z dialogu a spolupráci napříč obory a poskytuje prostor autorskému přístupu k tvorbě, využívá prvky jako jsou pohyblivý obraz, akustický a elektronický zvuk, text, gesto a scénické prvky, kódování,​ intervence ve veřejném prostoru a online.
  
-Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během ​cvičení ​formou týmové práce.+Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během ​praktik ​formou týmové práce.
  
 Lektor: Jakub Hybler Lektor: Jakub Hybler
praktika_cas.1570000883.txt.gz · Last modified: 2019/10/02 09:21 by petra-hofmanova