User Tools

Site Tools


praktika_cas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
praktika_cas [2018/10/09 13:37]
petra-hofmanova
praktika_cas [2019/10/02 09:24] (current)
petra-hofmanova
Line 1: Line 1:
-**Praktika CAS Centra audiovizuálních studií ​2018-2019**+**Praktika CAS Centra audiovizuálních studií 2019-2020**
 zimní semestr zimní semestr
  
-Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou ​situaci ​v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích, ​se které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz+Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou ​situací ​v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích,​ které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz
  
-účast je povinná, pokud někdo nemůže z pádného důvodu v termín uvedený níže, může se připojit k jiné skupině. ​setkání ​je v 8.45 před vchodem do FELU ČVUT +Účast je povinná! Pokud se někdo nemůžez pádného důvodupřiděleném termínu zúčastnit, může se, po předběžné dohodě na sekretariátě katedry CAS, připojit k jiné skupině. ​Sraz skupin ​je v den konání ​v 8.55 před vchodem do FEL ČVUT
  
-Vchod do Fakulty elektrotechnické je pro pozdně příchozí zde.+Vchod do Fakulty elektrotechnické je pro pozdně příchozí zde:
 [[https://​www.google.cz/​maps/​place/​Czech+Technical+University+in+Prague/​@50.104946,​14.392776,​10639m/​data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b953bc00ed77d:​0xc90bbb0091a9e46a!8m2!3d50.1030364!4d14.3912841]] [[https://​www.google.cz/​maps/​place/​Czech+Technical+University+in+Prague/​@50.104946,​14.392776,​10639m/​data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b953bc00ed77d:​0xc90bbb0091a9e46a!8m2!3d50.1030364!4d14.3912841]]
  
-studenti ​jsou rozděleni do skupin, takže se každý může prakticky seznámit s nějakou částí vybavení medialabu.+Studenti ​jsou rozděleni do skupin, takže se každý může prakticky seznámit s nějakou částí vybavení medialabu.
 Každá skupina vytvoří jednoduchou situaci zahrnující práci se zvukem, promítaným obrazem, světly a interakcí. Každá skupina vytvoří jednoduchou situaci zahrnující práci se zvukem, promítaným obrazem, světly a interakcí.
  
Line 18: Line 18:
 Profil CASU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z dialogu a spolupráci napříč obory a poskytuje prostor autorskému přístupu k tvorbě, využívá prvky jako jsou pohyblivý obraz, akustický a elektronický zvuk, text, gesto a scénické prvky, kódování,​ intervence ve veřejném prostoru a online. Profil CASU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z dialogu a spolupráci napříč obory a poskytuje prostor autorskému přístupu k tvorbě, využívá prvky jako jsou pohyblivý obraz, akustický a elektronický zvuk, text, gesto a scénické prvky, kódování,​ intervence ve veřejném prostoru a online.
  
-Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během ​cvičení ​formou týmové práce.+Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během ​praktik ​formou týmové práce.
  
-lektořiMiloš Vojtěchovský, ​Jakub Hybler, Matěj Šenkyřík+Lektor: Jakub Hybler
  
-další informace a koordinaceMiloš Vojtěchovský tel: 608571881+Rozpis skupin:
  
-kalendář ​seznam:+4.10.2019 - skupiny 4 9
  
-5.10.2018 - skupiny ​a 5+11.10.2019  ​- skupiny ​
 + 
 +18.10.2019 - skupiny ​a 8 
 + 
 +25.10.2019 - skupiny 2 a 6 
 + 
 +1.11.2019 - skupina 7
  
-12.10.2018 ​ - skupiny 1 a 6 
  
-19.10.2018 - skupiny 2 a 7 
  
-2.11.2018 - skupiny 8 a 9 
  
-14.12.2018 - skupina 3 
praktika_cas.1539085037.txt.gz · Last modified: 2018/10/09 13:37 by petra-hofmanova