User Tools

Site Tools


praktika_cas

This is an old revision of the document!


Praktika CAS Centra audiovizuálních studií 2018-2019 zimní semestr

Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou situaci v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích, se které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz

účast je povinná, pokud někdo nemůže z pádného důvodu v termín uvedený níže, může se připojit k jiné skupině. setkání je v 8.45 před vchodem do FELU ČVUT

Vchod do Fakulty elektrotechnické je pro pozdně příchozí zde. https://www.google.cz/maps/place/Czech+Technical+University+in+Prague/@50.104946,14.392776,10639m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b953bc00ed77d:0xc90bbb0091a9e46a!8m2!3d50.1030364!4d14.3912841

studenti jsou rozděleni do 8 skupin, takže se každý může prakticky seznámit s nějakou částí vybavení medialabu. Každá skupina vytvoří jednoduchou situaci zahrnující práci se zvukem, promítaným obrazem, světly a interakcí.

Institut Intermédií (IIM) je sdílené pracoviště různých fakult ČVUT (České vysoké učení technické), Akademie múzických umění v Praze, a dalších partnerů, které nabízí platformu pro mezioborovou spolupráci studentů a pedagogů technických a uměleckých oborů.

https://www.iim.cz/cs/calendar/

Profil CASU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z dialogu a spolupráci napříč obory a poskytuje prostor autorskému přístupu k tvorbě, využívá prvky jako jsou pohyblivý obraz, akustický a elektronický zvuk, text, gesto a scénické prvky, kódování, intervence ve veřejném prostoru a online.

Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během cvičení formou týmové práce.

lektoři: Miloš Vojtěchovský, Jakub Hybler, Matěj Šenkyřík

další informace a koordinace: Miloš Vojtěchovský tel: 608571881

kalendář a seznam:

5.10.2018 - skupiny 4 a 5

12.10.2018 - skupiny 1 a 6

19.10.2018 - skupiny 2 a 7

2.11.2018 - skupiny 8 a 9

14.12.2018 - skupina 3

praktika_cas.1539085037.txt.gz · Last modified: 2018/10/09 13:37 by petra-hofmanova