User Tools

Site Tools


praktika_cas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
praktika_cas [2019/10/01 14:54]
petra-hofmanova
praktika_cas [2019/10/02 09:24]
petra-hofmanova
Line 2: Line 2:
 zimní semestr zimní semestr
  
-Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou ​situaci ​v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích, ​se které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz+Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou ​situací ​v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích,​ které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz
  
-účast je povinná, pokud někdo nemůže z pádného důvodu v termín uvedený níže, může se připojit k jiné skupině. ​setkání ​je v 9.00 před vchodem do FELU ČVUT +Účast je povinná! Pokud se někdo nemůžez pádného důvodupřiděleném termínu zúčastnit, může se, po předběžné dohodě na sekretariátě katedry CAS, připojit k jiné skupině. ​Sraz skupin ​je v den konání v 8.55 před vchodem do FEL ČVUT
  
-Vchod do Fakulty elektrotechnické je pro pozdně příchozí zde.+Vchod do Fakulty elektrotechnické je pro pozdně příchozí zde:
 [[https://​www.google.cz/​maps/​place/​Czech+Technical+University+in+Prague/​@50.104946,​14.392776,​10639m/​data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b953bc00ed77d:​0xc90bbb0091a9e46a!8m2!3d50.1030364!4d14.3912841]] [[https://​www.google.cz/​maps/​place/​Czech+Technical+University+in+Prague/​@50.104946,​14.392776,​10639m/​data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b953bc00ed77d:​0xc90bbb0091a9e46a!8m2!3d50.1030364!4d14.3912841]]
  
-studenti ​jsou rozděleni do skupin, takže se každý může prakticky seznámit s nějakou částí vybavení medialabu.+Studenti ​jsou rozděleni do skupin, takže se každý může prakticky seznámit s nějakou částí vybavení medialabu.
 Každá skupina vytvoří jednoduchou situaci zahrnující práci se zvukem, promítaným obrazem, světly a interakcí. Každá skupina vytvoří jednoduchou situaci zahrnující práci se zvukem, promítaným obrazem, světly a interakcí.
  
Line 18: Line 18:
 Profil CASU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z dialogu a spolupráci napříč obory a poskytuje prostor autorskému přístupu k tvorbě, využívá prvky jako jsou pohyblivý obraz, akustický a elektronický zvuk, text, gesto a scénické prvky, kódování,​ intervence ve veřejném prostoru a online. Profil CASU (Centrum audiovizuálních studií) vychází z dialogu a spolupráci napříč obory a poskytuje prostor autorskému přístupu k tvorbě, využívá prvky jako jsou pohyblivý obraz, akustický a elektronický zvuk, text, gesto a scénické prvky, kódování,​ intervence ve veřejném prostoru a online.
  
-Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během ​cvičení ​formou týmové práce.+Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během ​praktik ​formou týmové práce.
  
-lektor: Jakub Hybler+Lektor: Jakub Hybler
  
-kalendář a seznam:+Rozpis skupin:
  
-4.10.2018 - skupiny 4 a 9+4.10.2019 - skupiny 4 a 9
  
-11.10.2018  - skupiny 1 a 3+11.10.2019  - skupiny 1 a 3
  
-18.10.2018 - skupiny 5 a 8+18.10.2019 - skupiny 5 a 8
  
-25.10.2018 - skupiny 2 a 6+25.10.2019 - skupiny 2 a 6
  
-1.11.2018 - skupina 7+1.11.2019 - skupina 7
  
  
  
  
praktika_cas.txt · Last modified: 2019/10/02 09:24 by petra-hofmanova