User Tools

Site Tools


praktika_cas

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
Last revision Both sides next revision
praktika_cas [2018/10/09 13:37]
petra-hofmanova
praktika_cas [2019/10/02 09:21]
petra-hofmanova
Line 1: Line 1:
-**Praktika CAS Centra audiovizuálních studií ​2018-2019**+**Praktika CAS Centra audiovizuálních studií 2019-2020**
 zimní semestr zimní semestr
  
 Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou situaci v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích,​ se které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz Praktika Centra audiovizuálních studií seznámí posluchače prvních ročníků FAMU v přehledu se současnou situaci v oblasti audiovizuální tvorby a o provozu, kontextu a technologiích,​ se které jsou k dispozici v laboratoři Institutu intermédií. viz:iim.cz
  
-účast je povinná, pokud někdo nemůže z pádného důvodu v termín uvedený níže, může se připojit k jiné skupině. ​setkání ​je v 8.45 před vchodem do FELU ČVUT +Účast je povinná! Pokud se někdo nemůžez pádného důvodupřiděleném termínu zúčastnit, může se, po předběžné dohodě na sekretariátě katedry CAS, připojit k jiné skupině. ​Sraz skupin ​je v den konání ​v 8.55 před vchodem do FEL ČVUT
  
-Vchod do Fakulty elektrotechnické je pro pozdně příchozí zde.+Vchod do Fakulty elektrotechnické je pro pozdně příchozí zde:
 [[https://​www.google.cz/​maps/​place/​Czech+Technical+University+in+Prague/​@50.104946,​14.392776,​10639m/​data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b953bc00ed77d:​0xc90bbb0091a9e46a!8m2!3d50.1030364!4d14.3912841]] [[https://​www.google.cz/​maps/​place/​Czech+Technical+University+in+Prague/​@50.104946,​14.392776,​10639m/​data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x470b953bc00ed77d:​0xc90bbb0091a9e46a!8m2!3d50.1030364!4d14.3912841]]
  
-studenti ​jsou rozděleni do skupin, takže se každý může prakticky seznámit s nějakou částí vybavení medialabu.+Studenti ​jsou rozděleni do skupin, takže se každý může prakticky seznámit s nějakou částí vybavení medialabu.
 Každá skupina vytvoří jednoduchou situaci zahrnující práci se zvukem, promítaným obrazem, světly a interakcí. Každá skupina vytvoří jednoduchou situaci zahrnující práci se zvukem, promítaným obrazem, světly a interakcí.
  
Line 20: Line 20:
 Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během cvičení formou týmové práce. Cílem cvičení je seznámení se vybavením a zázemím Institutu intermédií. Výstupem krátkého cvičení je kolaborativní představení pro prostor, obraz, zvuk a světlo případně s interaktivní prvky, které vznikne během cvičení formou týmové práce.
  
-lektořiMiloš Vojtěchovský, ​Jakub Hybler, Matěj Šenkyřík+Lektor: Jakub Hybler
  
-další informace a koordinaceMiloš Vojtěchovský tel: 608571881+Rozpis skupin:
  
-kalendář ​seznam:+4.10.2019 - skupiny 4 9
  
-5.10.2018 - skupiny ​a 5+11.10.2019  ​- skupiny ​
 + 
 +18.10.2019 - skupiny ​a 8 
 + 
 +25.10.2019 - skupiny 2 a 6 
 + 
 +1.11.2019 - skupina 7
  
-12.10.2018 ​ - skupiny 1 a 6 
  
-19.10.2018 - skupiny 2 a 7 
  
-2.11.2018 - skupiny 8 a 9 
  
-14.12.2018 - skupina 3 
praktika_cas.txt · Last modified: 2019/10/02 09:24 by petra-hofmanova