User Tools

Site Tools


post-internet

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
post-internet [2017/12/07 13:19]
martin-blazicek created
post-internet [2018/01/09 01:37] (current)
martin-blazicek
Line 5: Line 5:
   * Co znamená pojem „digital divide"​   * Co znamená pojem „digital divide"​
   * Jak změnil Web 2.0 přístup umělců k internetu jako k médiu. Ukažte základní strategie na příkladech.   * Jak změnil Web 2.0 přístup umělců k internetu jako k médiu. Ukažte základní strategie na příkladech.
-  * Popište základní teoretické koncepce vlivu sítě na společnost po roce 2010, vysvětlete pojmy „stack” a „plarforma“.+  * Popište základní teoretické koncepce vlivu sítě na společnost po roce 2010, vysvětlete pojmy „stack” a „platforma“.
   * Vysvětlete pojmy IoT a Web 4.0   * Vysvětlete pojmy IoT a Web 4.0
-  * Na příkldu konkrétních děl popiště, jak se umělci ​období post-internetu ​vztahují k proměnám světa pod vlivem ​fenoménu ​internetu.+  * Na příkldu konkrétních děl popiště, jak se umělci ​po roce 2010 vztahují k proměnám světa pod vlivem internetu.
  
 Literatura: Literatura:
  
 +  * Marie Meixnerová (ed.) – #mm net art (2014)
 +  * Stefan Heidenreich – Freeportism as Style and Ideology: Post-Internet and Speculative Realism (2016). http://​www.e-flux.com/​journal/​71/​60521/​freeportism-as-style-and-ideology-post-internet-and-speculative-realism-part-i/​
   * Benjamin H. Bratton – The Stack (2016) ​   * Benjamin H. Bratton – The Stack (2016) ​
   * Nick Srnicek – Platform Capitalism (2016)   * Nick Srnicek – Platform Capitalism (2016)
-  * Mercedes Bunz – Symptoms of our Planetary Conditions: A Critical Vocabulary (2017) 
   * Mercedes Bunz – The Silent Revolution (2013)   * Mercedes Bunz – The Silent Revolution (2013)
   * Speculations on Anonymous Materials (2014) – http://​www.fridericianum.org/​files/​pdfs/​733/​booklet-speculations-on-anonymous-materials-en.pdf   * Speculations on Anonymous Materials (2014) – http://​www.fridericianum.org/​files/​pdfs/​733/​booklet-speculations-on-anonymous-materials-en.pdf
post-internet.1512649198.txt.gz · Last modified: 2017/12/07 13:19 by martin-blazicek