User Tools

Site Tools


post-internet

This is an old revision of the document!


Otázky:

  • Jaká je hlavní charakteristika a datace Webu 1.0, Webu 2.0 a období názývaného jako Post-internet?
  • Objasněte pojem „digitální identita“, ukažte na příkladech v oblasti právní, ekonomické, sociální
  • Co znamená pojem „digital divide“
  • Jak změnil Web 2.0 přístup umělců k internetu jako k médiu. Ukažte základní strategie na příkladech.
  • Popište základní teoretické koncepce vlivu sítě na společnost po roce 2010, vysvětlete pojmy „stack” a „plarforma“.
  • Vysvětlete pojmy IoT a Web 4.0
  • Na příkldu konkrétních děl popiště, jak se umělci období post-internetu vztahují k proměnám světa pod vlivem fenoménu internetu.

Literatura:

post-internet.1512649198.txt.gz · Last modified: 2017/12/07 13:19 by martin-blazicek