User Tools

Site Tools


popis_bienale_v_benatkach

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
popis_bienale_v_benatkach [2019/03/11 17:13]
milos-vojtechovsky
popis_bienale_v_benatkach [2019/03/12 12:55] (current)
nikola_klinger
Line 23: Line 23:
 průmysl: Nejvýznamnějším místním podnikem je firma CarborundumElectrite,​ a.s., nejstarší evropský výrobce brusiva. Dalším podnikem je firma AVE CZ odpadové hospodářství,​ s.r.o. - majitel jedné z nejmodernějších skládek v ČR. K tradičním podnikům patří Horákova benátecká sodovkárna,​ v. o. s., sladovna Sladospol spol. s. r. o., tiskárna EX 05 a Družstevní závody Dražice nad Jizerou, s. r. O.  průmysl: Nejvýznamnějším místním podnikem je firma CarborundumElectrite,​ a.s., nejstarší evropský výrobce brusiva. Dalším podnikem je firma AVE CZ odpadové hospodářství,​ s.r.o. - majitel jedné z nejmodernějších skládek v ČR. K tradičním podnikům patří Horákova benátecká sodovkárna,​ v. o. s., sladovna Sladospol spol. s. r. o., tiskárna EX 05 a Družstevní závody Dražice nad Jizerou, s. r. O. 
  
-rozpočet: FAMU(CAS) - 10.000 kc +rozpočet: FAMU(CAS) - 25.000 kc 
  
 podpora od města Nadace Via Nadace pro současné umění ​ podpora od města Nadace Via Nadace pro současné umění ​
popis_bienale_v_benatkach.txt · Last modified: 2019/03/12 12:55 by nikola_klinger