User Tools

Site Tools


popis_bienale_v_benatkach

Bienále v Benátkách Možné je nutné Benátky nad Jizerou, červen 2019

Vážení,

Rádi bychom vás tímto přizvali ke spolupráci a k účasti na projektu, připravovaném studenty Centra audiovizuálních studií FAMU, na kterém pracujeme v rámci studijních aktivit na léto 2019. Projekt sice svým názvem odkazuje na etablovanou paralelně probíhající mezinárodní přehlídku světového současného umění v italských Benátkách, ale vnímáme jej i jako příležitost ke kritickému komentáři, zaměřením nejen vůči provozu a tendencím současného umění ale i vůči současnému stavu věcí obecně. Myšlenkové rámce prvního Bienále v Benátkách jsou neseny vědomím nutnosti změny paradigmatu….

Jednotlivé práce by měli reflektovat zejména aktuální otázky týkající se ekologie a sociální problematiky současnosti a to jak v lokálním tak v globálním kontextu. Podtitulem naznačujeme důležitost svobodného rozhodování a konání jednotlivce v dnešní post-faktické době: křehkost, nesamozřejmost svobody umělecké i občanské a naší zodpovědnost vůči budoucnosti. Co se včera ještě mohlo zdát jako jedna z nepřeberných možností, může se rychle ukázat jako jediné možné řešení, jako neodbytná nutnost. Forma: Umění v prostředí

Studentské mezioborové Bienále reaguje na blízké okolí zámku v Benátkách nad Jizerou. Instalace a intervence jsou inspirovány urbánními, architektonickými, sociálními a kulturními dispozicemi místa. Dochází k zasazení tvorby do veřejného prostoru.

Odchod od galerií a klasických výstavních prostor. Minimalistické anomální zásahy do přirozeného prostředí města předpokládá zapojení a citlivost návštěvníků. Výstavní prostory: Bienále bude probíhat v prostorách okolí historického centra starých Benátek. Musíme vyjednávat se správou města a dalšími subjekty o podmínkách využití prostorů. V zámeckém komplexu jsou k dispozici nedávno rekonstruované středověké sklepy, které je možné využít pro bienále: jako výstavní síň, nebo jako organizační zázemí.

Na náměstí v Benátkách nad Jizerou město provozuje Expozici Jiřího Krohy, věnovanou známému architektu Okresního domu, kde byla provozována výstavní síň pro expozice současného umění.

O městě, historie: Zámek v Benátkách nad Jizerou byl postaven počátkem 16. století na místě bývalého cyrilického kláštera. Dnešní podobu zámek získal na přelomu 17. a 18. století, kdy bylo přistavěno další křídlo spojené galerií s kostelem. V roce 1920 poslední majitelé prodali zámek městu. V zámku sídlí městská samospráva a oblastní muzeum. Benátky nad Jizerou jsou známé hlavně z doby začátku 17. století, kdy panství včetně města a zámku zakoupil Rudolf II a dánskému astronomu Tychonovi de Brahe zde zřídil observatoř. De Brahe se zde setkal s Johanem Keplerem. Milovník umění a hudby Ignác Zikmund z Klenové dal vyzdobit zámecký park plastikami z dílny Matyáše Bernarda Brauna a Františka Adámka. Potom přešly Benátky do majetku rodu Thun-Hohensteinů. V letech 1844-1847 působil jako učitel hudby v rodině Leopolda Thun-Hohensteina mladý Bedřich Smetana. V roce 1944 došlo ke sloučení Nových a Starých Benátek a Obodře a vzniklo dnešní město Benátky nad Jizerou. Město se stalo centrem jižní části Mladoboleslavska a v současnosti má přibližně 7000 obyvatel. kultura: Benátky nad Jizerou pořádají řadu kulturních akcí s několikaletou tradicí. Například Novoroční ohňostroj, Ples města, Prvomájový jarmark, Ochutnávky vín, Dětský den, Zámecké slavnosti, Benátky filmových amatérů, divadelní představení apod. Úspěšná jsou také sportovní odvětví. Se současným uměním se ale obyvatelé Benátek mají šanci se setkat jen občas. V posledních letech došlo k rekonstrukci památkové zóny, byl opraven areál zámku. Díky pracovnímu programu Regenerace budou v budoucnosti opraveny památky další a přitažlivost města bude pro místní i návštěvníky stoupat.

průmysl: Nejvýznamnějším místním podnikem je firma CarborundumElectrite, a.s., nejstarší evropský výrobce brusiva. Dalším podnikem je firma AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o. - majitel jedné z nejmodernějších skládek v ČR. K tradičním podnikům patří Horákova benátecká sodovkárna, v. o. s., sladovna Sladospol spol. s. r. o., tiskárna EX 05 a Družstevní závody Dražice nad Jizerou, s. r. O.

rozpočet: FAMU(CAS) - 25.000 kc

podpora od města Nadace Via Nadace pro současné umění

možní sponzoři: Carborundum-Electrite https://www.carborundum.cz/

kontakty: Kulturní referent a sekretariát: Renata Krausová, krausova@benatky.cz

organizační a realizační tým: Centrum audiovizuálních studií FAMU Vendula Guhová, Nikola Klinger, Jiří Rouš, Miroslava Konečná, Lucie Ščurková, Matěj Šenkyřík, Tomáš Roček podpora: Miloš Vojtěchovský, ¨ kontakty: zvukac@centrum.cz

¨

popis_bienale_v_benatkach.txt · Last modified: 2019/03/12 12:55 by nikola_klinger