User Tools

Site Tools


ponesice

This is an old revision of the document!


krátké anotace vašich klauzur pro Poněšice:

1.Mark Viet:xxx

poznámky:

upravit text na současný stav

2. Jiří Rouš: ECHA

Vícekanálový mobilní modulární radiový zvukový aparát jako nástroj sonického průzkumu prostoru, krajiny, terénu.

Důležité koncepční body:

soustava reproduktorů jejichž konstelace v prostoru je variabilní proměnitelná || pohyb zvuku-reproduktoru ne(jen) pohyb zvuku mezi reproduktory || fikce nejen filmového zvuku → iluze pohybu podobně jako u filmového materiálu || narušení normy → prostorový zvuku je forma dohody → narušením normy (?) odhaluje její nesamozřejmost → zvuk v prostoru né prostorový zvuk || zvuk v krajině zvuk na extraordinérních místech zvukový aparát v pohybu || participativní zvukové situace || zvuk jako nástroj interakce a průzkumu okolního prostředí → prostor odpovídá svým konkrétním otiskem na konkrétní zvukový vzruch - jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá || distributed sound system

Technické záležitosti: Jeden kanál systému se skládá z vysílače, příjmače, aktivního reproduktoru a dvou baterií. Vysílače a příjmače fungují na frekvenčním pásmu 5.8 GHz které se používá pro pro tzv. FPV technologii pro drony a jiná zařízení (tímto systémem je možné vysílat též analogový video signál). Toto frekvenční pásmo standradně umožňuje přenos 32 nezávislích kanálů (potenciální maxímální hranice sysému). Příjamče a vysílače jsou digitálně laděné s dosahem cca 2km v otevřené krajině (silně citlivé na pevné překážky, bohužel). Baterie jsou variabilní komponenta s velkou mírou vzájemných vlivů mezi cenou, výdrží a váhou. Momentální uvažovaná doba výdrže systému je cca 2 - 4 h ( především proto frmát situace a performance).

V rámci absolventského díla vznikne 6 kanálů tohoto systému.

OK

3.Matěj Šenkyřík xxxxxxxxxxxxxxxx

kontakt:senkyrikmatej@gmail.com

4. Nikola Klinger The Big Sleep xxxxx Film sleduje snahu mladé dívky, studentky filmové školy, utřídit si životní priority. Dívka navštěvuje psychologa, aby se zbavila zlých snů. V průběhu hovorů s Terapeutem se o zlých snech dozvídáme víc. Dívka popisuje své sny, a ty jsou ilustrovány, mají dokumentární charakter, ale většina scén je hraná. Každý sen se od zdánlivé autenticity a normálnosti rozvine do hororové absurdity, která vždy končí probuzením protagonistky a často i křikem. Terapie je linka, která se táhne celým filmem. Terapeut dívce navrhuje, aby začala o svých problémech natáčet film. Ve snech se objevují témata víry, spirituality a institucionalizaci duchovna, nebo rozchodu s přítelem, jsou natočeny všemi možnými technikami. Většina otázek ve filmu vznesených má existenciální charakter. Dívčin komentář, někdy čtený Terapeutem jakoby z archivních materiálů, dovysvětluje obsah snů i jejich vizuální kvalitu. Dívka například říká: „Propadám se hlouběji do snu a kvalita obrazu se zhoršuje.“, nebo: „Tenhle sen vypadá jako natočený na šestnáctku.“ Často se pracuje s metanarativitou, třeba když Dívka v terapii popisuje něco, co zrovna probíhá, nebo se objevuje různé vyprávění ve vyprávění apod.

Postava Terapeuta a Institutu Experimentální Psychologie je stylizovaná podle filmů The Brood, The Scanners nebo Over The Black Rainbow. Různé filmy jsou neustále citovány, což souzní s konceptem toho, že se jedná o sny studentky filmu. Film obsahuje pasáže natočené ve Francii, Itálii a natáčení bude pokračovat nejspíš v Kanadě a dalších zemích. Nosným prvkem filmu je scéna terapie, rozhovor Dívky s Terapeutem, ze které film odbočuje do snů. Film vzniká částečně deníkovým způsobem, improvizací, ale hodně scén je pečlivě připraveno a jejich natáčení má povahu standardního natáčení s minimálním štábem. Většina herců působí na dobrovolnické bázi. Film pracuje s hrou s identitou, tváří se, že to je dokument, který natáčí hlavní protagonistka s kameramanem Jindřichem.

5. Martin Janoušek: JAK VYROBIT FILM

16mm film do videa/projekce, cca 6 minut

Remediace žánru starých? 16mm instruktážních filmů zasazená do kontextu nejisté?? současnosti. V době, kdy filmová surovina téměř ztratila původní hodnotu je projekt poctou zastaralému procesu. Moderátor Milan Cyroň provádí diváka vývojem filmu od psaní námětu, přes produkci, až po distribuci. Nebojí se sebereflexivně?? upozorňovat na formu a obsah.???

nerozumím

martin.janoushek@gmail.com, +420777269971

6. Vendula Guhová: Mmm… ty jo Kdo rozumí současnému umění? A nekolik je umělecký svět uzavřen pohledu zvenčí?

Téma multikanálové zvukové instalace je srozumitelnost současného výtvarného umění. Jak jej umíme “pochopit”, jak je lze slovně popsat, racionálně vysvětlit? Prostorový zvuk vtahuje diváka-posluchače do svého příběhu, do imaginární galerie, stimuluje jeho představivost, kombinací několika paralelních vyprávění re-konstruovat neznámý objekt, který se se těch několik lidí pokouší často neuměle popsat. (Ať se poměří se způsobem vnímání, ať si představí, že on je tím dílem, kolem kterého hlasy krouží).

Každý z — neviditelných vypravěčů je jiný, liší se mezi sebou prostředím ze kterého pochází, mají jinou živostní zkušenost, vzdělání, způsob přemýšlení, schopnost věci vnímat v kontextu, interpretovat, zapojit vlastní fantazii.

“Mmm… jak mi to připadá, ty jo, co si o tom myslím, to je divný, jak bych si to vysvětlila”. Téměř banální rozhovory k sobě nebo k druhému, reflexe prohlíženého díla.

metoda: jde o série rozhovorů, které jsem uskutečnila s.- ukazovala jsem fotografie, nebo jsem je vzala na výstavu… vysvětlit–

nákres, technologie, vedení…. kontexty třeba zvukova instalace o popisu performancí Jan Krtička..http://www.jankrticka.com/ http://www.futuraproject.cz/karlin-studios/event/109-vypraveni https://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Perec

ponesice.1526825412.txt.gz · Last modified: 2018/05/20 16:10 by jirka_rous