User Tools

Site Tools


ponesice

This is an old revision of the document!


krátké anotace vašich klauzur:

1.Mark Viet:

poznámky:

upravit text na současný stav

ilovebbirdy.j@gmail.com

2. Jiří Rouš xxxxxxxxxx poznámky:

kontakt:jirkarous@gmail.com

3. Matěj Šenkyřík

kontakt:senkyrikmatej@gmail.com

4. Nikola Klinger The Big Sleep

Film sleduje snahu mladé dívky, studentky filmové školy, utřídit si životní priority. Dívka navštěvuje psychologa, aby se zbavila zlých snů. V průběhu hovorů s Terapeutem se o zlých snech dozvídáme víc. Dívka popisuje své sny, a ty jsou ilustrovány, mají dokumentární charakter, ale většina scén je hraná. Každý sen se od zdánlivé autenticity a normálnosti rozvine do hororové absurdity, která vždy končí probuzením protagonistky a často i křikem. Terapie je linka, která se táhne celým filmem. Terapeut dívce navrhuje, aby začala o svých problémech natáčet film. Ve snech se objevují témata víry, spirituality a institucionalizaci duchovna, nebo rozchodu s přítelem, jsou natočeny všemi možnými technikami. Většina otázek ve filmu vznesených má existenciální charakter. Dívčin komentář, někdy čtený Terapeutem jakoby z archivních materiálů, dovysvětluje obsah snů i jejich vizuální kvalitu. Dívka například říká: „Propadám se hlouběji do snu a kvalita obrazu se zhoršuje.“, nebo: „Tenhle sen vypadá jako natočený na šestnáctku.“ Často se pracuje s metanarativitou, třeba když Dívka v terapii popisuje něco, co zrovna probíhá, nebo se objevuje různé vyprávění ve vyprávění apod.

Postava Terapeuta a Institutu Experimentální Psychologie je stylizovaná podle filmů The Brood, The Scanners nebo Over The Black Rainbow. Různé filmy jsou neustále citovány, což souzní s konceptem toho, že se jedná o sny studentky filmu. Film obsahuje pasáže natočené ve Francii, Itálii a natáčení bude pokračovat nejspíš v Kanadě a dalších zemích. Nosným prvkem filmu je scéna terapie, rozhovor Dívky s Terapeutem, ze které film odbočuje do snů. Film vzniká částečně deníkovým způsobem, improvizací, ale hodně scén je pečlivě připraveno a jejich natáčení má povahu standardního natáčení s minimálním štábem. Většina herců působí na dobrovolnické bázi. Film pracuje s hrou s identitou, tváří se, že to je dokument, který natáčí hlavní protagonistka s kameramanem Jindřichem.

5. Martin Janoušek: JAK VYROBIT FILM

16mm film do videa/projekce, cca 6 minut

Remediace žánru starých 16mm instruktážních filmů zasazená do nejisté současnosti. V době, kdy filmová surovina téměř naplno ztratila svou původní hodnotu je film poctou tomuto zastaralému procesu natáčení. Moderátor Milan Cyroň provádí diváka vývojem filmu od psaní námětu, přes produkci, až po distribuci. Přitom se nebojí sebereflexivně upozorňovat na jeho vlastní formu a obsah.

martin.janoushek@gmail.com, +420777269971

6. Vendula Guhová: Mmm… ty jo

Kdo rozumí současnému umění? A nekolik je umělecký svět uzavřen pohledu zvenčí?

Téma multikanálové zvukové instalace je srozumitelnost současného výtvarného umění. Jak jej umíme “pochopit”, jak je lze slovně popsat, racionálně vysvětlit? Prostorový zvuk vtahuje diváka-posluchače do svého příběhu, do imaginární galerie, stimuluje jeho představivost, kombinací několika paralelních vyprávění re-konstruovat neznámý objekt, který se se těch několik lidí pokouší často neuměle popsat. (Ať se poměří se způsobem vnímání, ať si představí, že on je tím dílem, kolem kterého hlasy krouží).

Každý z — neviditelných vypravěčů je jiný, liší se mezi sebou prostředím ze kterého pochází, mají jinou živostní zkušenost, vzdělání, způsob přemýšlení, schopnost věci vnímat v kontextu, interpretovat, zapojit vlastní fantazii.

“Mmm… jak mi to připadá, ty jo, co si o tom myslím, to je divný, jak bych si to vysvětlila”. Téměř banální rozhovory k sobě nebo k druhému, reflexe prohlíženého díla.

metoda: jde o série rozhovorů, které jsem uskutečnila s.- ukazovala jsem fotografie, nebo jsem je vzala na výstavu… vysvětlit–

nákres, technologie, vedení…. kontexty

Jan Krtička..http://www.jankrticka.com/

https://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Perec

ponesice.1526578196.txt.gz · Last modified: 2018/05/17 19:29 by martin_janousek