User Tools

Site Tools


ponesice

krátké anotace vašich klauzur pro Poněšice:

1.Viet:xxx

poznámky: tak co??

upravit text na současný stav!!!

2. Jiří Rouš:ECHA

Vícekanálový mobilní modulární radiový zvukový aparát jako nástroj sonického průzkumu prostoru, krajiny, terénu.

Důležité koncepční body: soustava reproduktorů jejichž konstelace v prostoru je variabilní || pohyb zvuku-reproduktoru ne(jen) pohyb zvuku mezi reproduktory || fikce/fiktivnost? nejen filmového zvuku → iluze pohybu podobně jako u filmového materiálu || narušení normy → prostorový zvuku je forma dohody → narušením normy (?) odhaluje její nesamozřejmost → zvuk v prostoru nikoliv prostorový zvuk || zvuk v krajině zvuk na extraordinérních místech!!zvukový aparát v pohybu || participativní zvukové situace || zvuk jako nástroj interakce a průzkumu okolního prostředí → prostor odpovídá svým konkrétním otiskem na konkrétní zvukový vzruch - jak se do lesa volá tak se z lesa ozývá || distributed sound system..

Technické záležitosti: komponenty konstrukce jednotky: vysílač… parametry příjmač… parametry aktivní reproduktor.. parametry baterie.

Vysílače a příjmače operují na frekvenčním pásmu 5.8 GHz využívané pro pro tzv. FPV technologii pro drony a jiná zařízení (tímto systémem je možné vysílat též analogový video signál).Toto frekvenční pásmo standardně umožňuje přenos 32 nezávislých kanálů (potenciální maxímální hranice sysému). Příjamče a vysílače jsou digitálně laděné s dosahem cca 2 km v otevřené krajině (citlivé na pevné překážky, bohužel). Baterie jsou variabilní komponenta s velkou mírou závislosti mezi cenou, výdrží a váhou. Uvažovaná doba výdrže systému je cca 2 - 4 h (především proto formát situace a performance).

Jako absolventské dílo vznikne 6 funkčních kanálů tohoto systému a skladba, nebo… co pro toto zvukové prostředí..

OK, ale prosím tě napiš co s tím budeš dělat jako s nástrojem, nezdůraznovat že je to jen aparát.. je to kontroverzní protože někdo to muže kritizovat že nejsme na CVUT, ale na umělecke skole…

3.Matěj Šenkyřík xxxxxxxxxxxxxxxx

kontakt:senkyrikmatej@gmail.com

4. Nikola Klinger:Doku-horor, The Big Sleep (pracovní název)

Film sleduje snahu mladé dívky, studentky filmové školy, utřídit si životní priority. Dívka navštěvuje psychologa, aby se zbavila zlých snů. V průběhu hovorů s Terapeutem se o zlých snech dozvídáme víc. Dívka popisuje své sny, a ty jsou ilustrovány, mají dokumentární charakter, ale většina scén je hraná. Každý sen se od zdánlivé autenticity a normálnosti rozvine do hororové absurdity, která vždy končí probuzením protagonistky a často i křikem. Terapie je linka, která se táhne celým filmem. Terapeut dívce navrhuje, aby začala o svých problémech natáčet film. Ve snech se objevují témata víry, spirituality a institucionalizaci duchovna, nebo rozchodu s přítelem, jsou natočeny všemi možnými technikami. Většina otázek ve filmu vznesených má existenciální charakter. Dívčin komentář, někdy čtený Terapeutem jakoby z archivních materiálů, dovysvětluje obsah snů i jejich vizuální kvalitu. Dívka například říká: „Propadám se hlouběji do snu a kvalita obrazu se zhoršuje.“, nebo: „Tenhle sen vypadá jako natočený na šestnáctku.“ Často se pracuje s metanarativitou, třeba když Dívka v terapii popisuje něco, co zrovna probíhá, nebo se objevuje různé vyprávění ve vyprávění apod.

Postava Terapeuta a Institutu Experimentální Psychologie je stylizovaná podle filmů The Brood, The Scanners nebo Over The Black Rainbow. Různé filmy jsou neustále citovány, což souzní s konceptem toho, že se jedná o sny studentky filmu. Film obsahuje pasáže natočené ve Francii, Itálii a natáčení bude pokračovat nejspíš v Kanadě a dalších zemích. Nosným prvkem filmu je scéna terapie, rozhovor Dívky s Terapeutem, ze které film odbočuje do snů. Film vzniká částečně deníkovým způsobem, improvizací, ale hodně scén je pečlivě připraveno a jejich natáčení má povahu standardního natáčení s minimálním štábem. Většina herců působí na dobrovolnické bázi.

hele nikolo, přepiš to.. tohle je dylina…MV

5. Martin Janoušek: JAK VYROBIT FILM 16mm film do videa/projekce, cca 6 minut, jak to cca.. už to máš přepsaný..?

Remediace žánru starých? 16mm instruktážních filmů zasazená do kontextu nejisté?? současnosti. V době, kdy filmová surovina téměř ztratila původní hodnotu je projekt poctou zastaralému procesu????. Moderátor Milan Cyroň provádí diváka zrodem filmu od scénáře, produkci, až po distribuci. Nebojí se sebereflexivně?? upozorňovat na formu a obsah.???

nerozumím… doplnit a vysvětlit

martin.janoushek@gmail.com, +420777269971

6. Vendula Guhová: Mmm… ty jo Kdo rozumí současnému umění? A nekolik je umělecký svět uzavřen pohledu zvenčí?

Téma multikanálové zvukové instalace je srozumitelnost současného umění. Jak jej máme a umíme “pochopit”? jak je lze slovně popsat, racionálně vysvětlit? Instalace vtahuje diváka-posluchače do příběhu, sugerujícího pohyb v imaginární galerii.Stimuluje naši představivost proplétáním a překrýváním?? několika paralelních vyprávění, jimiž se vypravěči pokouší popsat a pochopit (nám) neznámé umělecké dílo. (Ať se poměří se způsobem vnímání, ať si představí, že on je tím dílem, kolem kterého hlasy krouží???).

Každý z — neviditelných vypravěčů je jiný, liší se mezi sebou prostředím ze kterého pochází, jinou živostní zkušeností, vzděláním, způsobem přemýšlení, schopností věci vnímat v kontextu, interpretovat, zapojit vlastní fantazii.

“Mmm… jak mi to připadá, ty jo, co si o tom myslím, to je divný, jak bych si to vysvětlila”. Téměř banální rozhovory k sobě nebo k druhému, reflexe prohlíženého díla.

metoda: jde o série rozhovorů, které jsem uskutečnila s.- ukazovala jsem fotografie, nebo jsem je vzala na výstavu… vysvětlit–

nákres, technologie, vedení…. kontexty třeba zvukova instalace o popisu performancí Jan Krtička..http://www.jankrticka.com/ http://www.futuraproject.cz/karlin-studios/event/109-vypraveni https://cs.wikipedia.org/wiki/Georges_Perec

ponesice.txt · Last modified: 2018/05/20 22:58 by milos-vojtechovsky