User Tools

Site Tools


net-art

This is an old revision of the document!


Otázky:

  • Vysvětlete v kontextu následující pojmy: hypertext, hypermedialita, intertextualita, packet-switching network, TCP/IP protokol
  • Rámcove popiště genezi počítačových sítí, časově zařaďte a vysvětlete rozdíl mezi pojmy Arpanet, Internet, World Wide Web, Web 1.0.
  • Uveďte na příkladech některých portálů topografické koncepce Webu 1.0
  • Vysvětete na historických příkladech pojem Network art
  • Popiště základní okruhy témat, kterým se věnují umělci v oblasti Net-artu do roku 2004.
  • Na příkladu několika tvůrců a děl z období Webu 1.0 vysvětlete základní postupy a strategie.
  • Jmenujte některé tvůrce a díla skupiny net.art (1994).
  • Vysvětlete v souvislostech Net-artu na příkladech pojem „taktická média“.

Díla:

Literatura:

net-art.1512547609.txt.gz · Last modified: 2017/12/06 09:06 by martin-blazicek