User Tools

Site Tools


net-art

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
net-art [2017/12/06 09:00]
martin-blazicek
net-art [2017/12/06 09:24] (current)
martin-blazicek
Line 1: Line 1:
 Otázky: Otázky:
  
-  * Vysvětlete v kontextu následující pojmy: hypertext, hypermedialita,​ intertextualita,​ packet-switching network, TCP/IP protokol+  * Vysvětlete v kontextu následující pojmy: hypertext, hypermedialita,​ intertextualita,​ packet-switching network, TCP/IP protokol, síťová neutralita, remediace
   * Rámcove popiště genezi počítačových sítí, časově zařaďte a vysvětlete rozdíl mezi pojmy Arpanet, Internet, World Wide Web, Web 1.0.   * Rámcove popiště genezi počítačových sítí, časově zařaďte a vysvětlete rozdíl mezi pojmy Arpanet, Internet, World Wide Web, Web 1.0.
-  * Uveďte na příkladech ​některých portálů ​topografické koncepce Webu 1.0+  * Uveďte na historických ​příkladech topografické koncepce Webu 1.0
   * Vysvětete na historických příkladech pojem Network art   * Vysvětete na historických příkladech pojem Network art
   * Popiště základní okruhy témat, kterým se věnují umělci v oblasti Net-artu do roku 2004.   * Popiště základní okruhy témat, kterým se věnují umělci v oblasti Net-artu do roku 2004.
-  * Jmenujte ​které ​tvůrce díla Webu 1.0 +  * Na příkladu ​kolika ​tvůrců děl z období ​Webu 1.0 vysvětlete základní postupy a strategie. 
-  * +  * Jmenujte některé tvůrce a díla skupiny net.art (1994).
   * Vysvětlete v souvislostech Net-artu na příkladech pojem „taktická média“.   * Vysvětlete v souvislostech Net-artu na příkladech pojem „taktická média“.
- 
  
  
Line 22: Line 21:
   * Form Art (Alexej Šulgin, 1997) http://​www.c3.hu/​collection/​form   * Form Art (Alexej Šulgin, 1997) http://​www.c3.hu/​collection/​form
   * My Boyfriend Came Back From the War (Olia Lialina, 1996) http://​www.teleportacia.org/​war/​war.html   * My Boyfriend Came Back From the War (Olia Lialina, 1996) http://​www.teleportacia.org/​war/​war.html
-  * The Last Real Net Art Museum ​(Olia Lialina, ​2000) http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru+  * The Most Beautiful Web Page (Olia Lialina, ​2001) http://art.teleportacia.org/​exhibition/​stellastar
   * Own, Be Owned or Remain Invisible (Heath Bunting, 1998) http://​www.irational.org/​heath/​_readme.html   * Own, Be Owned or Remain Invisible (Heath Bunting, 1998) http://​www.irational.org/​heath/​_readme.html
   * New York City Map (Markéta Baňková, 1999) http://​www.nycmap.com   * New York City Map (Markéta Baňková, 1999) http://​www.nycmap.com
Line 30: Line 29:
   * x20xx.com (Jodi) http://​x20xx.com   * x20xx.com (Jodi) http://​x20xx.com
   * blogspot.jodi.org (Jodi, 2006) http://​blogspot.jodi.org   * blogspot.jodi.org (Jodi, 2006) http://​blogspot.jodi.org
-  * Max Pane 2 (Jodi, 2006) http://​maxpaynecheatsonly.jodi.org+  * maxpaynecheatsonly.jodi.org ​(Jodi, 2006) http://​maxpaynecheatsonly.jodi.org
   * Darko Maver (0100101110101101.org,​ 1999) http://​0100101110101101.org/​darko-maver   * Darko Maver (0100101110101101.org,​ 1999) http://​0100101110101101.org/​darko-maver
-  * GWBush.com (RTMark group) http://www.rtmark.com/bush.html+  * GWBush.com (RTMark group) http://archive.rhizome.org/artbase/​1693/​bushcontent.html
  
 Literatura: Literatura:
  
 +  * History of internet (1997) – https://​www.internetsociety.org/​internet/​history-internet/​brief-history-internet
   * Tom Corby (ed.) – Network Art: Practices and Positions (2006)   * Tom Corby (ed.) – Network Art: Practices and Positions (2006)
   * Michele White – Body and the screen (2006)   * Michele White – Body and the screen (2006)
   * Marie Meixnerová (ed.) – #mm net art (2014)   * Marie Meixnerová (ed.) – #mm net art (2014)
net-art.1512547234.txt.gz · Last modified: 2017/12/06 09:00 by martin-blazicek