User Tools

Site Tools


net-art

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
net-art [2017/11/29 14:19]
martin-blazicek
net-art [2017/12/06 09:24] (current)
martin-blazicek
Line 1: Line 1:
 +Otázky:
 +
 +  * Vysvětlete v kontextu následující pojmy: hypertext, hypermedialita,​ intertextualita,​ packet-switching network, TCP/IP protokol, síťová neutralita, remediace
 +  * Rámcove popiště genezi počítačových sítí, časově zařaďte a vysvětlete rozdíl mezi pojmy Arpanet, Internet, World Wide Web, Web 1.0.
 +  * Uveďte na historických příkladech topografické koncepce Webu 1.0
 +  * Vysvětete na historických příkladech pojem Network art
 +  * Popiště základní okruhy témat, kterým se věnují umělci v oblasti Net-artu do roku 2004.
 +  * Na příkladu několika tvůrců a děl z období Webu 1.0 vysvětlete základní postupy a strategie.
 +  * Jmenujte některé tvůrce a díla skupiny net.art (1994).
 +  * Vysvětlete v souvislostech Net-artu na příkladech pojem „taktická média“.
 +
 +
 +Díla:
 +
   * Gramatron (Mark Amerika, 1997) http://​www.grammatron.com   * Gramatron (Mark Amerika, 1997) http://​www.grammatron.com
   * Filmtext (Mark Amerika, 2002) http://​www.markamerika.com/​filmtext ​   * Filmtext (Mark Amerika, 2002) http://​www.markamerika.com/​filmtext ​
-  * Superbad (Ben Benjamin, 1995)+  * Superbad (Ben Benjamin, 1995) http://​www.superbad.com
   * ASCII art (Vuk Cosic) http://​www.ljudmila.org/​~vuk/​ascii/​film   * ASCII art (Vuk Cosic) http://​www.ljudmila.org/​~vuk/​ascii/​film
   * War (Vuk Cosic) http://​www.ljudmila.org/​~woelle/​lajka/​war   * War (Vuk Cosic) http://​www.ljudmila.org/​~woelle/​lajka/​war
   * Compressed history od film (Vuk Cosic) http://​www.ljudmila.org/​~vuk/​pixel   * Compressed history od film (Vuk Cosic) http://​www.ljudmila.org/​~vuk/​pixel
-  * wwwwwwwww.jodi.org (Jodi, 1993) http://​wwwwwwwww.jodi.org 
-  * oss.jodi.org (Jodi, 1998) http://​oss.jodi.org 
-  * wrongbrowser.com – alternative internet browser set 
-  * Collection of browser experiemnts (Jodi) http://​x20xx.com 
-  * blogspot.jodi.org (Jodi, 2006) http://​blogspot.jodi.org 
-  * Max Pane 2 (Jodi, 2006) http://​maxpaynecheatsonly.jodi.org 
   * Form Art (Alexej Šulgin, 1997) http://​www.c3.hu/​collection/​form   * Form Art (Alexej Šulgin, 1997) http://​www.c3.hu/​collection/​form
-  * http://​art.teleportacia.org/​olia.html (Olia Lialina) 
-  * art.teleportacia.org (Olia Lialina) http://​art.teleportacia.org 
   * My Boyfriend Came Back From the War (Olia Lialina, 1996) http://​www.teleportacia.org/​war/​war.html   * My Boyfriend Came Back From the War (Olia Lialina, 1996) http://​www.teleportacia.org/​war/​war.html
-  * The Last Real Net Art Museum ​(Olia Lialina, ​2000) http://myboyfriendcamebackfromth.ewar.ru+  * The Most Beautiful Web Page (Olia Lialina, ​2001) http://art.teleportacia.org/​exhibition/​stellastar
   * Own, Be Owned or Remain Invisible (Heath Bunting, 1998) http://​www.irational.org/​heath/​_readme.html   * Own, Be Owned or Remain Invisible (Heath Bunting, 1998) http://​www.irational.org/​heath/​_readme.html
-  * The Revolving Internet (Constant Dullaart) http://​therevolvinginternet.com 
-  * Terms of Service (Constant Dullaart) http://​therevolvinginternet.com/​TOS 
-  * GWBush.com (RTMark group) http://​www.rtmark.com/​bush.html, ​ 
   * New York City Map (Markéta Baňková, 1999) http://​www.nycmap.com   * New York City Map (Markéta Baňková, 1999) http://​www.nycmap.com
   * Mesto.html (Markéta Baňková, 1997-99) http://​www.bankova.cz/​mesto/​indexcz.html   * Mesto.html (Markéta Baňková, 1997-99) http://​www.bankova.cz/​mesto/​indexcz.html
-  * Homepage ​http://www.martinkohout.com +  * wwwwwwwww.jodi.org (Jodi, 1993) http://wwwwwwwww.jodi.org 
-  * Moonwalk ​(Martin Kohout2008https://www.youtube.com/watch?​v=0DVN4m41QCE +  * oss.jodi.org ​(Jodi1998http://oss.jodi.org 
-  * Watching Martin Kohout ​(Martin Kohout2010-11) https://​www.youtube.com/user/martin0kohout/videos+  * x20xx.com (Jodi) http://x20xx.com 
 +  * blogspot.jodi.org ​(Jodi2006) http://​blogspot.jodi.org 
 +  * maxpaynecheatsonly.jodi.org (Jodi, 2006) http://​maxpaynecheatsonly.jodi.org 
 +  * Darko Maver (0100101110101101.org,​ 1999) http://​0100101110101101.org/​darko-maver 
 +  * GWBush.com (RTMark group) http://​archive.rhizome.org/​artbase/​1693/​bushcontent.html 
 + 
 +Literatura:​ 
 + 
 +  * History of internet (1997– https://​www.internetsociety.org/internet/history-internet/brief-history-internet 
 +  * Tom Corby (ed.) – Network Art: Practices and Positions (2006) 
 +  * Michele White – Body and the screen (2006) 
 +  * Marie Meixnerová (ed.) – #mm net art (2014)
net-art.1511961569.txt.gz · Last modified: 2017/11/29 14:19 by martin-blazicek