User Tools

Site Tools


music_machines_colour_organs_and_cinema_experiments

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

music_machines_colour_organs_and_cinema_experiments [2017/10/19 15:47]
martin-blazicek created
music_machines_colour_organs_and_cinema_experiments [2017/10/19 16:04] (current)
martin-blazicek
Line 1: Line 1:
  
 +Okruhy otázek:
 +
 +  * Popište dopad průmyslové revoluce na život člověka
 +  * Jak se v období průmyslové revoluce mění chápání těla
 +  * Na případu konkrétního média popište jeho genealogii od konce 19. století
 +  * Popište základní principy panoramatu a dioramatu a vysvětlete v souvislostech doby jejich vzniku
 +  * Popište některé z animačních přístorů v době před vznikem kinematografie (Thaumatrop,​ Phenakistiskop,​ Zoetrop, Praxinoskop...)
 +  * Vysvětlete základní principy a jmenujte některé tvůrce chronofotografie
 +  * Popiště a zařaďte do souvislostí fenomén světelného piana a experimentální hudební nástroje na konci 19. a v začátku 20. století
  
 Literatura: Literatura:
  
- * François Albera, Maria Tortajada (eds.)Cinema Beyond Film (2010)+  ​* François Albera, Maria Tortajada (eds.)Cinema Beyond Film (2010) 
 +  * Grau, Oliver. Virtual Art (2004) 
 +  * Cora, Bruno. Abstract Cinema, Chromatic Music (1912) https://​www.unknown.nu/​futurism/​abstract.html
music_machines_colour_organs_and_cinema_experiments.txt · Last modified: 2017/10/19 16:04 by martin-blazicek