User Tools

Site Tools


music_machines_colour_organs_and_cinema_experiments

Okruhy otázek:

  • Popište dopad průmyslové revoluce na život člověka
  • Jak se v období průmyslové revoluce mění chápání těla
  • Na případu konkrétního média popište jeho genealogii od konce 19. století
  • Popište základní principy panoramatu a dioramatu a vysvětlete v souvislostech doby jejich vzniku
  • Popište některé z animačních přístorů v době před vznikem kinematografie (Thaumatrop, Phenakistiskop, Zoetrop, Praxinoskop…)
  • Vysvětlete základní principy a jmenujte některé tvůrce chronofotografie
  • Popiště a zařaďte do souvislostí fenomén světelného piana a experimentální hudební nástroje na konci 19. a v začátku 20. století

Literatura:

music_machines_colour_organs_and_cinema_experiments.txt · Last modified: 2017/10/19 16:04 by martin-blazicek