User Tools

Site Tools


media_archeology

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
media_archeology [2017/12/13 14:06]
milos-vojtechovsky
media_archeology [2020/01/30 18:20] (current)
martin-blazicek
Line 16: Line 16:
 Postupně bylo zavedeno několik větví archeologie médií ​ Postupně bylo zavedeno několik větví archeologie médií ​
  
-A."​dějin toho, co se ztratilo, toho, co bylo "​zapomenuto"​ (Siegfried Zielinski, Bruce Sterling),  +  * A."​dějin toho, co se ztratilo, toho, co bylo "​zapomenuto"​ (Siegfried Zielinski, Bruce Sterling),  
-B. interdisciplinární snaha o revizi dějin kinematografie (Thomas Elsaesser, Tom Gunning),  +  ​* ​B. interdisciplinární snaha o revizi dějin kinematografie (Thomas Elsaesser, Tom Gunning),  
-C. studium navracejících se opakujících a proměňujících „vzorců“ a témat v čase (Huhtamo, Bolter a Grusin). ​+  ​* ​C. studium navracejících se opakujících a proměňujících „vzorců“ a témat v čase (Huhtamo, Bolter a Grusin). ​
  
 Krátký úvod do terminologie,​ propojení archeologie a teorie (elektronických médií) bude představen na příkladech několika děl umělců, kde je zřetelný zájem o odkrývání zasuté minulosti (Paul DeMarinis, Woody Vasulka, Zoe Beloff, Ken Feingold, Susanne Treister, Julius von Bismarck, Martin Howse). ​ Krátký úvod do terminologie,​ propojení archeologie a teorie (elektronických médií) bude představen na příkladech několika děl umělců, kde je zřetelný zájem o odkrývání zasuté minulosti (Paul DeMarinis, Woody Vasulka, Zoe Beloff, Ken Feingold, Susanne Treister, Julius von Bismarck, Martin Howse). ​
media_archeology.1513170409.txt.gz · Last modified: 2017/12/13 14:06 by milos-vojtechovsky