User Tools

Site Tools


media_archeology

Archeologie médií nebo Mediální archeologie

otázky:

  1. 1.co je archeologie médií a čím se zabývá?
  2. 2.kdo jsou hlavní představitelé tohoto vědního oboru?
  3. 3.kteří důležití umělci využívají metody archeologie médií ve své praktické práci?

Termín archeologie médií nacházíme zhruba od 80.let dvacátého století v textech o „nových dějinách“ filmu a audiovize, o nových koncepcích kulturních dějin a postupně i v textech teoretiků a historiků nových médií. U vzniku mohla stát obava ze ztráty historické paměti, vyvolané rychlým rozvojem elektronických sítí, přechodem z analogových na digitální nosiče a obecným „stárnutím“ technologie záznamu a systémů distribuce.

Postupně bylo zavedeno několik větví archeologie médií

  • A.“dějin toho, co se ztratilo, toho, co bylo “zapomenuto” (Siegfried Zielinski, Bruce Sterling),
  • B. interdisciplinární snaha o revizi dějin kinematografie (Thomas Elsaesser, Tom Gunning),
  • C. studium navracejících se opakujících a proměňujících „vzorců“ a témat v čase (Huhtamo, Bolter a Grusin).

Krátký úvod do terminologie, propojení archeologie a teorie (elektronických médií) bude představen na příkladech několika děl umělců, kde je zřetelný zájem o odkrývání zasuté minulosti (Paul DeMarinis, Woody Vasulka, Zoe Beloff, Ken Feingold, Susanne Treister, Julius von Bismarck, Martin Howse). Vztahy mezi zájmem o uchovávání, zaznamenávání, opakování, a zrychlování (quicktime, mizení v limbu „hlubokého času“ (deep time) médií?

KE ČTENÍ variantologie.pdf

Media archaeology is not a school of thought or a specific technique, but an emerging attitude and cluster of tactics in contemporary media theory, characterized by a desire to uncover and circulate repressed or neglected media approaches and technologies. Dead Media, lost traces of technologies are important topics to be excavated and studied.

There is a “German school”, related to the history of informatics, philosophy or social sciences, and English - American and Scandinavian theorists and historians focusing more on environmental issues of the history of technology.

http://cas.famu.cz/wiki-old/index.php/Media_Archeology

http://cas.famu.cz/wiki-old/index.php/Archeologie_m%C3%A9di%C3%AD_koncept

media_archeology.txt · Last modified: 2020/01/30 18:20 by martin-blazicek