User Tools

Site Tools


mckenzie_wark

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

mckenzie_wark [2018/03/19 16:41] (current)
milos-vojtechovsky created
Line 1: Line 1:
 +„Ať se nabouráme do jakéhokoli kódu, tře­ba do jazyka programu, poetického jazyka, matematiky nebo hudby, křivky nebo barvy, vytváříme podmínky pro vznik něčeho nového. Ne vždy velkého nebo dokonce dobrého, ale nového. ​ V  umění, ​ vědě, ​ filozofii ​ a  kultuře, ​ v   ​jakékoli produkci vědění, kde mohou být shromažďována data, kde z nich mohou být extrahovány informace, a kde z těchto infor­mací jsou vytvářeny nové možnosti pro svět, hackeři hackují nové ze starého.“ McKenzie Wark, The Hacker Manifesto
 +poukazuje k přemístění pojmu hacking a z něj odvozených tvarů do akademického diskurzu a spolu s tím i k rozšíření jeho sémantického pole. Tento pohyb můžeme hodnotit negativně zejména z pozice hackerů, protože do jisté míry zbavuje jejich aktivity v síti náboje radikálnosti a výlučnosti.
 +Z hledis-ka příslušníků informační společnosti je rozšíření významu slov hacking, hackovat atd. v rámci akademické debaty spíše pozitivní. Můžeme totiž předpokládat,​ analogicky k plodné debatě kolem pojmu kyborg, jehož militaristické konotace ​ utvářené ​ kyberpunkovou ​ fikcí ​ byly právě na akademické půdě v 90.letech minulého století subverzně transformovány zejména z feministických a posthumanistických pozic,že i v případě pojmů hacking či hackovat dojde k jejich efektivnímu využití v rámci snah kriticky reflektovat uživatelské návyky příslušníků informační společnosti na škále od těch spíše konzervativních až po ty nejradikálnější. V citátu rámujícím tento text McKenzie zasazuje hackování do kontextu kreativní praxe jak ji pojímala historická umělecká avantgarda. ​ Étos  umělecké ​ tvorby ​ jako  předvoje je stále patrný zejména v kontextu umění nových médií, tedy v umělecké ​ produkci zaměřené na zkoumání kreativního potenciálu.. ​
 +Jana Horáková, K&K
 +
 +https://​anzdoc.com/​new-media-art-power-the-hackabily-memorandum-jana-horakova.html
 +
 +
 +https://​www.versobooks.com/​authors/​903-mckenzie-wark
 +
  
mckenzie_wark.txt · Last modified: 2018/03/19 16:41 by milos-vojtechovsky