User Tools

Site Tools


locative_media

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
locative_media [2018/05/09 14:53]
milos-vojtechovsky
locative_media [2018/05/09 14:57] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-locative media, kartografie+{{ :​locative_media1.pptx |}}locative media, kartografie
  
 Lokativní média jsou média se zpětnou geografickou vazbou, používané v oblasti propojení virtuálního a reálného prostoru.afektivní vývojová linie vychází z novomediálního umění a obnovených situacionistických strategií, které chápou prostor na základě afektu, jako programovatelné a subjektivní místo. kartografie. Efektivní linie vychází z pozic fenomenologie a nových geografických disciplín, které nakládají s prostorem efektivně a "​objektivně"​. ​ Lokativní média jsou média se zpětnou geografickou vazbou, používané v oblasti propojení virtuálního a reálného prostoru.afektivní vývojová linie vychází z novomediálního umění a obnovených situacionistických strategií, které chápou prostor na základě afektu, jako programovatelné a subjektivní místo. kartografie. Efektivní linie vychází z pozic fenomenologie a nových geografických disciplín, které nakládají s prostorem efektivně a "​objektivně"​. ​
locative_media.txt · Last modified: 2018/05/09 14:57 by milos-vojtechovsky