User Tools

Site Tools


locative_media

locative_media1.pptxlocative media, kartografie

Lokativní média jsou média se zpětnou geografickou vazbou, používané v oblasti propojení virtuálního a reálného prostoru.afektivní vývojová linie vychází z novomediálního umění a obnovených situacionistických strategií, které chápou prostor na základě afektu, jako programovatelné a subjektivní místo. kartografie. Efektivní linie vychází z pozic fenomenologie a nových geografických disciplín, které nakládají s prostorem efektivně a “objektivně”.

https://www.iim.cz/wiki/index.php/Locative_media

locative_media.txt · Last modified: 2018/05/09 14:57 by milos-vojtechovsky