User Tools

Site Tools


letni_semestr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
letni_semestr [2018/05/12 08:56]
milos-vojtechovsky
letni_semestr [2018/05/16 15:55] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
 +[[poněšice]]
 +
 +
 {{:​kock.jpg?​400|}} {{:​kock.jpg?​400|}}
 +
 +
 +[[tisková zpráva bubny]]
 +
  
  
Line 15: Line 22:
 Jiří Rouš, Matěj Šenkyřík,​ Nikola Klinger, Martin Janoušek, Vendula Guhová, Miloš Vojtěchovský a hosté Jiří Rouš, Matěj Šenkyřík,​ Nikola Klinger, Martin Janoušek, Vendula Guhová, Miloš Vojtěchovský a hosté
  
-hosté....+hosté: Ondřej Vavrečka (zamotá a zabručí) a ...
  
 Centrum audiovizuálních studií FAMU Centrum audiovizuálních studií FAMU
Line 40: Line 47:
 Jakub Krejčí: Jakub Krejčí:
  
-Miloš Vojtěchovský:​ vrčáky/​vrtule+**Miloš Vojtěchovský:​ vrčáky/​vrtule**
  
-píseň ​-  k přivolání deště +meteorologická ​píseň ​pro vyvolání bouře 
-prostorová symfonie ​pro vrtulový orchestr a kloktot+motet pro vrtulový orchestr a kloktot
  
 koncept: pokud možno co největší ensambl v prostoru před kolejištěm,​ nebo na různých místech kolejiště improvizuje,​ nebo podle partitury provádí připravenou kompozici pro vrčáky/​bullroar,​ které se roztáčí na provaze nad hlavou a vytvářejí hluboké tony (potenciálně kombinované s kloktáním). ​ koncept: pokud možno co největší ensambl v prostoru před kolejištěm,​ nebo na různých místech kolejiště improvizuje,​ nebo podle partitury provádí připravenou kompozici pro vrčáky/​bullroar,​ které se roztáčí na provaze nad hlavou a vytvářejí hluboké tony (potenciálně kombinované s kloktáním). ​
  
-píseň je rituál věnovaný klimatickým změnám+píseň je rituál věnovaný klimatickým změnám ​a rozšiřování pouště
  
 nástroje: vrčáky a provázky nástroje: vrčáky a provázky
letni_semestr.1526108188.txt.gz · Last modified: 2018/05/12 08:56 by milos-vojtechovsky