User Tools

Site Tools


letni_semestr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
letni_semestr [2018/05/11 21:36]
milos-vojtechovsky
letni_semestr [2018/05/16 15:55] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-{{:​kock.jpg?​400|}}25. květen+[[poněšice]] 
 + 
 + 
 +{{:​kock.jpg?​400|}} 
 + 
 + 
 +[[tisková zpráva bubny]] 
 + 
 + 
 + 
 +25. květen ​od 17 hodin?
  
 místo: Památník Ticha Bubny místo: Památník Ticha Bubny
 +Nádraží Praha - Bubny
  
 název název
  
-Zátory subsonické č.376 ​+**Zátory subsonické č.376** 
  
 site specific intervence pro nádražní budovu a okolí stanice Bubny site specific intervence pro nádražní budovu a okolí stanice Bubny
  
-připravili: ​Jiří Rouš, Matěj Šenkyřík,​ Nikola Klinger, Martin Janoušek, Vendula Guhová, Miloš Vojtěchovský a hosté+Jiří Rouš, Matěj Šenkyřík,​ Nikola Klinger, Martin Janoušek, Vendula Guhová, Miloš Vojtěchovský a hosté 
 + 
 +hosté: Ondřej Vavrečka (zamotá a zabručí) a ... 
 Centrum audiovizuálních studií FAMU Centrum audiovizuálních studií FAMU
  
Line 17: Line 31:
 a ve spolupráci s Památníkem ticha - Nádraží Bubny: a ve spolupráci s Památníkem ticha - Nádraží Bubny:
  
-ALTA 
  
-**termin potvrzen 14. června od 20 hod**+program:
  
 +**Matěj Šenkyřík:​ Fuga pro hluboké frekvence**
 +Skladba ...pro pajšl
  
 +Jiří Rouš:
  
-{{:bubny.png?​200|}}+Martin Janoušek:
  
 +Vendula Guha:
  
-název:xxxxxxxxxxxxx+Nikola Klinger:
  
-doba:+Jakub Krejčí:
  
-učastní se kdo?+**Miloš Vojtěchovský:​ vrčáky/​vrtule**
  
-Jirka, Matěj, Vendula, Nikola, Viet, Martin, Jakub, další?+meteorologická píseň pro vyvolání bouře 
 +motet pro vrtulový orchestr a kloktot
  
-**echodné zony**+koncept: pokud možno co největší ensambl v prostoru ​ed kolejištěm,​ nebo na různých místech kolejiště improvizuje,​ nebo podle partitury provádí připravenou kompozici pro vrčáky/​bullroar,​ které se roztáčí na provaze nad hlavou a vytvářejí hluboké tony (potenciálně kombinované s kloktáním). ​
  
-místo: PAMÁTNÍK TICHA BUBNY+píseň je rituál věnovaný klimatickým změnám a rozšiřování pouště
  
 +nástroje: vrčáky a provázky
 +
 +
 +{{:​bullrorar2.jpg?​400|}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +**ALTA**
 +
 +**termin potvrzen 14. června od 20 hod**
 +
 +
 +
 +{{:​bubny.png?​200|}}
 +
 +**přechodné zony**
 +místo: PAMÁTNÍK TICHA BUBNY
 http://​www.bubny.org/​en http://​www.bubny.org/​en
  
Line 43: Line 80:
  
 PLUS bullroar PLUS bullroar
- 
 https://​youtu.be/​kUO6ulYS-XM https://​youtu.be/​kUO6ulYS-XM
  
 http://​prechodnezony.blogspot.cz/​ http://​prechodnezony.blogspot.cz/​
 +
 událostí na různých místech v Praze poslední víkend v květnu - od pátku 25.5. do neděle 27.5. 2018. událostí na různých místech v Praze poslední víkend v květnu - od pátku 25.5. do neděle 27.5. 2018.
  
Line 56: Line 93:
  
 Posílejte prosím krátké anotace s místem, kde by akce proběhla na prechodnezony@gmail.com nejpozději do 1.5.2018. Posílejte prosím krátké anotace s místem, kde by akce proběhla na prechodnezony@gmail.com nejpozději do 1.5.2018.
- 
  ​______________________  ​______________________
- 
 The festival will take place as a series of sound events at various locations in Prague during last weekend of May - from Friday 25.5. till Sunday 27.5. 2018. The festival will take place as a series of sound events at various locations in Prague during last weekend of May - from Friday 25.5. till Sunday 27.5. 2018.
  
Line 68: Line 103:
  
 Pleas send your proposals (short annotation and a place, where the event would be performed to prechodnezony@gmail.com until 1.5.2018. ​ Pleas send your proposals (short annotation and a place, where the event would be performed to prechodnezony@gmail.com until 1.5.2018. ​
- 
- 
-https://​containall.cz/​stalin 
- 
-PREFERRED DATES: 26 june  
-MAX CONTACT: mxdvorak@gmail.com, ​ 
-tel: 606381616 
- 
-máte pocit že toto místo je pro nás dobre? 
- 
-co je pro vás na takovém místě smysluplné podniknout? 
- 
-https://​youtu.be/​t7kBAhIaGLM 
- 
-https://​youtu.be/​p0wBEmhPlk8 
- 
-https://​youtu.be/​IVwkgjr-KNQ 
- 
-https://​youtu.be/​5MSE0eIqWNo 
- 
-termíny 
- 
-27.června 
  
  
  
 [[studio Alta]] [[studio Alta]]
 +
 https://​www.altart. https://​www.altart.
  
 14 -června 14 -června
- 
- 
-(případně 16.května) 
- 
  
 ---- ----
- 
  
 CO BUDEME DĚLAT DÁL? CO BUDEME DĚLAT DÁL?
letni_semestr.1526067417.txt.gz · Last modified: 2018/05/11 21:36 by milos-vojtechovsky