User Tools

Site Tools


letni_semestr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
letni_semestr [2018/04/24 16:29]
milos-vojtechovsky
letni_semestr [2018/05/16 15:55] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-25. květen+[[poněšice]]
  
-termín potvrzen 
  
-ALTA+{{:​kock.jpg?​400|}}
  
-**termin potvrzen 14. června od 20 hod** 
  
 +[[tisková zpráva bubny]]
  
  
-{{:​bubny.png?​200|}} 
  
 +25. květen od 17 hodin?
  
-název:xxxxxxxxxxxxx+místoPamátník Ticha Bubny 
 +Nádraží Praha - Bubny
  
-doba:+název
  
-učastní se kdo?+**Zátory subsonické ​č.376** ​
  
-Jirka, Matěj, Vendula, Nikola, Viet, Martin, Jakub, další?+site specific intervence pro nádražní budovu a okolí stanice Bubny
  
-**přechodné zony**+Jiří Rouš, Matěj Šenkyřík,​ Nikola Klinger, Martin Janoušek, Vendula Guhová, Miloš Vojtěchovský a hosté
  
-místoPAMÁTNÍK TICHA BUBNY+hostéOndřej Vavrečka (zamotá a zabručí) a ...
  
 +Centrum audiovizuálních studií FAMU
 +
 +Akustické vlny kmitající ve frekvenci okolo 16 až 20 Hz lidský sluch není schopen vnímat. Ovšem některé jiné bytosti - třeba velryby, sloni, hroši, nosorožci, okapi, nebo aligátoři - se mezi sebou ve tomto zvukovém spektru domlouvat dovedou. Památník Šoa v budově železniční stanice Praha-Bubny byl nazván Památníkem ticha. Vznikl jako připomenutí tisíců lidských bytostí, kterým byl status člověka odepřen. Za poslední velké války odtud odjižděly transporty Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Zvuková intervence, připravená v rámci festivalu Přechodné zóny vibruje na prahu viditelnosti a slyšitelnosti a vznikla přímo pro topografii i psychogeografii tohoto temného místa.
 +
 +připravilo Centrum audiovizuálních studií FAMU s podporou Institutu intermédii
 +a ve spolupráci s Památníkem ticha - Nádraží Bubny:
 +
 +
 +program:
 +
 +**Matěj Šenkyřík:​ Fuga pro hluboké frekvence**
 +Skladba ...pro pajšl
 +
 +Jiří Rouš:
 +
 +Martin Janoušek:
 +
 +Vendula Guha:
 +
 +Nikola Klinger:
 +
 +Jakub Krejčí:
 +
 +**Miloš Vojtěchovský:​ vrčáky/​vrtule**
 +
 +meteorologická píseň pro vyvolání bouře
 +motet pro vrtulový orchestr a kloktot
 +
 +koncept: pokud možno co největší ensambl v prostoru před kolejištěm,​ nebo na různých místech kolejiště improvizuje,​ nebo podle partitury provádí připravenou kompozici pro vrčáky/​bullroar,​ které se roztáčí na provaze nad hlavou a vytvářejí hluboké tony (potenciálně kombinované s kloktáním). ​
 +
 +píseň je rituál věnovaný klimatickým změnám a rozšiřování pouště
 +
 +nástroje: vrčáky a provázky
 +
 +
 +{{:​bullrorar2.jpg?​400|}}
 +
 +
 +
 +
 +
 +**ALTA**
 +
 +**termin potvrzen 14. června od 20 hod**
 +
 +
 +
 +{{:​bubny.png?​200|}}
 +
 +**přechodné zony**
 +místo: PAMÁTNÍK TICHA BUBNY
 http://​www.bubny.org/​en http://​www.bubny.org/​en
  
Line 29: Line 80:
  
 PLUS bullroar PLUS bullroar
- 
 https://​youtu.be/​kUO6ulYS-XM https://​youtu.be/​kUO6ulYS-XM
  
 http://​prechodnezony.blogspot.cz/​ http://​prechodnezony.blogspot.cz/​
 +
 událostí na různých místech v Praze poslední víkend v květnu - od pátku 25.5. do neděle 27.5. 2018. událostí na různých místech v Praze poslední víkend v květnu - od pátku 25.5. do neděle 27.5. 2018.
  
Line 42: Line 93:
  
 Posílejte prosím krátké anotace s místem, kde by akce proběhla na prechodnezony@gmail.com nejpozději do 1.5.2018. Posílejte prosím krátké anotace s místem, kde by akce proběhla na prechodnezony@gmail.com nejpozději do 1.5.2018.
- 
  ​______________________  ​______________________
- 
 The festival will take place as a series of sound events at various locations in Prague during last weekend of May - from Friday 25.5. till Sunday 27.5. 2018. The festival will take place as a series of sound events at various locations in Prague during last weekend of May - from Friday 25.5. till Sunday 27.5. 2018.
  
Line 56: Line 105:
  
  
-https://​containall.cz/​stalin 
  
-PREFERRED DATES: 26 june  +[[studio Alta]]
-MAX CONTACT: mxdvorak@gmail.com,​  +
-tel: 606381616 +
- +
-máte pocit že toto místo je pro nás dobre? +
- +
-co je pro vás na takovém místě smysluplné podniknout?​ +
- +
-https://​youtu.be/​t7kBAhIaGLM +
- +
-https://​youtu.be/​p0wBEmhPlk8+
  
-https://​youtu.be/​IVwkgjr-KNQ 
- 
-https://​youtu.be/​5MSE0eIqWNo 
- 
-termíny 
- 
-27.června 
- 
- 
- 
-[[studio Alta]] 
 https://​www.altart. https://​www.altart.
  
 14 -června 14 -června
- 
- 
-(případně 16.května) 
- 
  
 ---- ----
- 
  
 CO BUDEME DĚLAT DÁL? CO BUDEME DĚLAT DÁL?
letni_semestr.1524580144.txt.gz · Last modified: 2018/04/24 16:29 by milos-vojtechovsky