User Tools

Site Tools


letni_semestr

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
letni_semestr [2018/04/23 20:15]
milos-vojtechovsky
letni_semestr [2018/05/16 15:55] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-25. květen+[[poněšice]]
  
-termín potvrzen 
  
 +{{:​kock.jpg?​400|}}
  
  
-{{:bubny.png?200|}}+[[tisková zpráva ​bubny]]
  
  
-název:​xxxxxxxxxxxxx 
  
-doba:+25. květen od 17 hodin?
  
-učastní se kdo?+místo: Památník Ticha Bubny 
 +Nádraží Praha - Bubny
  
-Jirka, Matěj, Vendula, Nikola, Viet, Martin, Jakub, další?+název
  
 +**Zátory subsonické č.376** ​
  
 +site specific intervence pro nádražní budovu a okolí stanice Bubny
  
 +Jiří Rouš, Matěj Šenkyřík,​ Nikola Klinger, Martin Janoušek, Vendula Guhová, Miloš Vojtěchovský a hosté
  
-**přechodné zony**+hosté: Ondřej Vavrečka (zamotá a zabručí) a ...
  
-místo: PAMÁTNÍK TICHA BUBNY+Centrum audiovizuálních studií FAMU
  
-http://www.bubny.org/en+Akustické vlny kmitající ve frekvenci okolo 16 až 20 Hz lidský sluch není schopen vnímatOvšem některé jiné bytosti - třeba velryby, sloni, hroši, nosorožci, okapi, nebo aligátoři - se mezi sebou ve tomto zvukovém spektru domlouvat dovedouPamátník Šoa v budově železniční stanice Praha-Bubny byl nazván Památníkem ticha. Vznikl jako připomenutí tisíců lidských bytostí, kterým byl status člověka odepřen. Za poslední velké války odtud odjižděly transporty Židů do koncentračních a vyhlazovacích táborů. Zvuková intervence, připravená v rámci festivalu Přechodné zóny vibruje na prahu viditelnosti a slyšitelnosti a vznikla přímo pro topografii i psychogeografii tohoto temného místa.
  
 +připravilo Centrum audiovizuálních studií FAMU s podporou Institutu intermédii
 +a ve spolupráci s Památníkem ticha - Nádraží Bubny:
  
-INFRASONIC EVENT 
  
-PLUS+program:
  
-bullroar+**Matěj Šenkyřík:​ Fuga pro hluboké frekvence** 
 +Skladba ...pro pajšl
  
-https://​youtu.be/​kUO6ulYS-XM+Jiří Rouš:
  
-http://​prechodnezony.blogspot.cz/​ +Martin Janoušek:
-událostí na různých místech v Praze poslední víkend v květnu - od pátku 25.5. do neděle 27.5. 2018.+
  
-Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných '​partizánských'​ zásahů do zvukového prostoru města.+Vendula Guha:
  
-Podmínkou je práce se zvukem/​hlasem ve veřejném prostoru, zvukem jako kritickým nástrojem, konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím,​ kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. /publikem různého složení (návštěvníci festivalu, místní obyvatelé, náhodní kolemjdoucí..)+Nikola Klinger:
  
-Festival bude probíhat '​pirátským'​ způsobem, bez institucionální podpory.+Jakub Krejčí:
  
-Posílejte prosím krátké anotace s místem, kde by akce proběhla na prechodnezony@gmail.com nejpozději do 1.5.2018.+**Miloš Vojtěchovský: vrčáky/​vrtule**
  
- ​______________________+meteorologická píseň pro vyvolání bouře 
 +motet pro vrtulový orchestr a kloktot
  
-The festival will take place as series of sound events at various locations in Prague during last weekend of May - from Friday 25.5. till Sunday 27.5. 2018.+koncept: pokud možno co největší ensambl v prostoru před kolejištěm,​ nebo na různých místech kolejiště improvizuje,​ nebo podle partitury provádí připravenou kompozici pro vrčáky/​bullroar,​ které se roztáčí na provaze nad hlavou ​vytvářejí hluboké tony (potenciálně kombinované s kloktáním)
  
- The events may be performances,​ temporary installations,​ sound walks or other '​guerilla'​ interventions in the sonic space of the city.+píseň je rituál věnovaný klimatickým změnám a rozšiřování pouště
  
-The condition is to work with sound/voice in public space, sound as critical tool, specific location and sound environment,​ cultural, urbanistic and socio-political setting, /with different kinds of audience (festival visitors, locals, passers-by ..)+nástroje: vrčáky a provázky
  
-The festival will be held in '​pirate'​ DIY way, without institutional support. 
  
-Pleas send your proposals (short annotation and a place, where the event would be performed to prechodnezony@gmail.com until 1.5.2018+{{:​bullrorar2.jpg?400|}}
  
  
-https://​containall.cz/​stalin 
  
-PREFERRED DATES: 26 june  
-MAX CONTACT: mxdvorak@gmail.com, ​ 
-tel: 606381616 
  
-máte pocit že toto místo je pro nás dobre? 
  
-co je pro vás na takovém místě smysluplné podniknout?+**ALTA**
  
-https://​youtu.be/​t7kBAhIaGLM+**termin potvrzen 14června od 20 hod**
  
-https://​youtu.be/​p0wBEmhPlk8 
  
-https://​youtu.be/​IVwkgjr-KNQ 
  
-https://youtu.be/​5MSE0eIqWNo+{{:bubny.png?200|}}
  
-termíny+**přechodné zony** 
 +místo: PAMÁTNÍK TICHA BUBNY 
 +http://​www.bubny.org/​en
  
-27.června+INFRASONIC EVENT
  
 +PLUS bullroar
 +https://​youtu.be/​kUO6ulYS-XM
  
 +http://​prechodnezony.blogspot.cz/​
  
-[[studio Alta]] +událostí na různých místech v Praze poslední víkend v květnu - od pátku 25.5. do neděle 27.5. 2018.
-https://www.altart.+
  
-14 -června+Akce mohou mít formu performativního vstupu, dočasné instalace, zvukové procházky nebo jiných '​partizánských'​ zásahů do zvukového prostoru města.
  
 +Podmínkou je práce se zvukem/​hlasem ve veřejném prostoru, zvukem jako kritickým nástrojem, konkrétním místem a jeho zvukovým prostředím,​ kulturním, urbanistickým a socio-politickým nastavením. /publikem různého složení (návštěvníci festivalu, místní obyvatelé, náhodní kolemjdoucí..)
  
-(případně 16.května)+Festival bude probíhat '​pirátským'​ způsobem, bez institucionální podpory.
  
 +Posílejte prosím krátké anotace s místem, kde by akce proběhla na prechodnezony@gmail.com nejpozději do 1.5.2018.
 + ​______________________
 +The festival will take place as a series of sound events at various locations in Prague during last weekend of May - from Friday 25.5. till Sunday 27.5. 2018.
  
-----+ The events may be performances,​ temporary installations,​ sound walks or other '​guerilla'​ interventions in the sonic space of the city.
  
 +The condition is to work with sound/voice in public space, sound as critical tool, specific location and sound environment,​ cultural, urbanistic and socio-political setting, /with different kinds of audience (festival visitors, locals, passers-by ..)
 +
 +The festival will be held in '​pirate'​ DIY way, without institutional support.
 +
 +Pleas send your proposals (short annotation and a place, where the event would be performed to prechodnezony@gmail.com until 1.5.2018. ​
 +
 +
 +
 +[[studio Alta]]
 +
 +https://​www.altart.
 +
 +14 -června
 +
 +----
  
 CO BUDEME DĚLAT DÁL? CO BUDEME DĚLAT DÁL?
Line 235: Line 255:
  
 Concept: Concept:
- 
  
 Water and river have important meaning in a culture. Especially in China, people call their hometown river ‘mother’ in the country. It is a spiritual representative of a nation. It also appears in ancient tales, in folk songs, or in documents and literature. ​ Water and river have important meaning in a culture. Especially in China, people call their hometown river ‘mother’ in the country. It is a spiritual representative of a nation. It also appears in ancient tales, in folk songs, or in documents and literature. ​
Line 241: Line 260:
 Based on the similarity of these two cities based on the river, the project will mix up the sound from both two spaces and to create a virtual land by sound. The recordings include soundtracks from these two rivers, city traffics at the waterfront, ecologies resides in both cites, and dialogues from different languages. Based on the similarity of these two cities based on the river, the project will mix up the sound from both two spaces and to create a virtual land by sound. The recordings include soundtracks from these two rivers, city traffics at the waterfront, ecologies resides in both cites, and dialogues from different languages.
  
-It is aimed to rouse the feeling of individual connection and experience of daily environments,​ such as river and riverside ecology, as the only nature parts engaged in the city life. Also, it is to obscure the different city cultures between eastern and western. One is the highly modernized city in the east, on the other side, is the city that has been preserved as a great legacy in the west. The overlap of soundscapes from these two cities creates a totally new space with trivial memories on living in a waterfront city and oblivious moods to the giant system. ​ . 
  
-invitation card+"Po příletu do Prahy před několika měsíci mne napadlo, jak propojit zvukovou krajinu Prahy a Šanghaje. Začala jsem pořizovat nahrávky z Prahy a sbírat nahrávky z Šanghaje: zvuky dopravy na nábřeží,​ říční ekologie, hlasy chodců a vodního ptactva. Šanghaj je symbolem moderní metropole Dálného východu, zatímco Praha je symbolem kontinuity tradice Západu. Instalace ale nespočívá ve srovnání zvukových krajin dvou měst, ale pokusila jsem se o propojení obou zvukových obrazů: sloučením zvukových portrétů dvou měst vzniká nový prostor, který není identický ani s Prahou ani s Šanghají. Je to hybridní sónický prostor, tvořený vzpomínkami na pobyt na břehu řeky, na atmosféru gigantického říčního ekosystému.  
 +Zhijun Song, Praha 2018
  
 +Zhijun Song / 宋芷君 (nar.1996 v Changzhou Jiangsu Province v Číně) je studentka katedry Výtvarného umění, interaktivního designu a umění na Maryland Institute College of Art, v současné době stážistka Centra audiovizuálních studií (CAS) na FAMU. Žije v Šanghaji a Baltimore v USA.
 +http://​www.zhijunsong.com
  
-ZHIJUNG SONG -  +Internativní instalace vznikla v Centru audiovizuálních studií a ve spolupráci s Institutem Intermédií ​ ​a ​katedrou skladby HAMUDěkujeme galerii SmetanaQ za možnost uspořádání prezentacepedagogům Miloši VojtěchovskémuSáře PinheiroJakubovi Hyblerovi za podporu ​CET za studijní výměnný programdíky kterému jsem mohla hostovat na letní semestr na FAMU
-Xxxxx +
-May 9th, 2018 6pm +
-SmetanaQ ​ Gallery +
-Smetanovo nábřeží 334/4 +
-Praha 1, 110 00 +
- +
-The multichannel interactive sound installation xxxxx is build  on linking of the soundscapes of two distant rivers: Vltava river in Prague and Huangpu River in Shanghai. Listener walking in the space defined by  fieldrecorings ​ is influencing the volume of 5 channel sounds.When visitor approach ​speaker, the soundscape slowly fades away, disappearing in distance and the volume of opposite soundscapes increasesThe movement of visitor also triggers different soundtracks. The visual part of the installation is the view from the window on the real river Vltava +
- +
-When arriving to Prague I started to inquire how to compare soundscapes of Prague and Shanghai.I collected fieldrecordings of those riversincluding sounds of traffics at the waterfrontits ecologiesvoices… Shanghai is the symbol of the modern metropolis of the Far East, Prague is the symbol of the continuity of the tradition in the West. Merging of waterfront-soundscapes from these cities create ​hybrid virtual space ... +
-Zhijun Song /宋芷君 (born Changzhou Jiangsu ProvinceChina 1996) is a student of the department Fine Art, Interactive Design & Art at Maryland Institute College of Art, currently visiting student of the Center of audiovisual studies of FAMU. She lives in Shanghai and Baltimore, USA +
-Bulit in collaboration with Institue of Intermedia and Center for Audiovisual Studies +
-http://​www.zhijunsong.com+
  
  
letni_semestr.1524507318.txt.gz · Last modified: 2018/04/23 20:15 by milos-vojtechovsky