User Tools

Site Tools


koncept

HORIZONTY - transformace města

komponovaný večer o urbanismu, veřejném prostoru a současném umění. 26.1.2018. 18.30 - 21h Centrum pro architekturu a městské plánování

Současná města definuje hlavně funkcionalita, rychlost, vizualita, koordinace, dohled a kontrola. Jakou roli zde hraje, nebo může hrát živé umění? Pro interdisciplinární uvažování o městě je tzv. heterotopie výzvou: jiná místa a zóny mohou být skutečné, trvalé, imaginární, nebo dočasné. Mělo by volné umění mít ve veřejném prostoru povahu jinakosti, nebo je spíš estetickým doplňkem a ornamentem?

PROGRAM

Panelová diskuze k otázkám současného umění a města (zapojení veřejnosti, i/legalita intervencí ve veřejném prostoru, právo na město). hosté: Miroslav Petříček, Pavel Karous, Kateřina Frejlachová, a další. moderuje Vladimír Turner.

Ukázky z ateliérů Centra audiovizuálních studií FAMU a hostů na téma člověk a město pro projekční systém CAMPu site– specific performance pro zvukové okolí Emauz s laserovou projekcí.

Pásmo krátkých filmů o Praze z archivů FAMU a NFA.

Připravily Centrum audiovizuálních studií FAMU (Miloš Vojtěchovský a Vladimír Turner) ve spolupráci s CAMPem, Národním filmovým archivem a Institutem intermédií

jména:

Vladimír Turner

Miloš Vojtěchovský

Jiří Rouš

Daniel Burda

Martin Janoušek

Klára Trsková

Anna Radeva: It´s a Must. Site-specific instalace více než 40ti metrové účtenky pro zeď vstupní haly a studovny CAMP-u a performance zapojující příchozí návštěvníky

Petr Pololáník

Nikola Klinger

Viet Duong : Živá performance zobrazující plynulost času,čloěka a hmoty.

Tomáš Roček

Jakub Krejčí

Michal Kindernay projekce filmu:

Transformace / Výpary / Melanosis

Krátký filmový snímek si pohrává s tématy zneužívání přírodních zdrojů, jejich proměny v různé formy energie a odkazu (nejen) industriální architektury. Hlavním námětem je voda a její transformace a podoby během oběhu v sice přirozeném, ale civilizací pokřiveném cyklu. Popelová, “černá“, velmi znečištěná voda, vytékající z jedné z mosteckých elektráren, je symbolicky jednou z přísad, které způsobují chybu v systému a narušují uzavřený kruh přirozeného souladu s přírodními zákonitostmi. Exploatace přírodních zdrojů a jejich následná přeměna v nečistou energii, spojená s mnoha vedlejšími účinky, ústí v nenávratnou disharmonii. Další neekologické složky v komplexním průmyslovém řetězci navíc působí trvalé poškození ekosystémů a duchovní dezorientaci člověka.

+ Locus Sonus stream

Matěj Šenkyřík

F-dur urbano

Improvizované klarinetové vystoupení několika interpretů umístěných na různých místech ve městě přes stream Locus Sonus.

Jan Kalvoda

Luboš Rezler

1.auditorium

NFA: Praha, město sta věží, 14min (1928), NFA Žijeme v Praze, 13 min Vávra (1934)

Jan Kalivoda, Obchvat

Luboš Rezler, Transparent City

Klára Trsková

další?

2.projekce horizont

Daniel Burda

Martin Janoušek

Petr Pololáník

Nikola Klinger

Jakub Krejčí

koncept.txt · Last modified: 2018/01/17 17:46 by anna_radeva