User Tools

Site Tools


kinetic_light_art_and_sculpture

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
kinetic_light_art_and_sculpture [2017/12/13 14:42]
milos-vojtechovsky
kinetic_light_art_and_sculpture [2018/01/08 12:49] (current)
milos-vojtechovsky
Line 5: Line 5:
 otázky: otázky:
  
-1.co je futurismus a kde vznikal+1. proč jsou pohyb a světlo ve výtvarém umění důležité pro vznik "​nových médií?"​ 
 +2.co je futurismus a kde vznikal
  
-2.jaký má vztah k rozvoji ​poválečné avantagardy a nových médií ​po druhé světové válce+3.jaký má vztah futurismus pro rozvoj ​poválečné avantagardy a umění ​nových médií ​od padesátých let?
  
-hlavní představitelé:​+(hlavní představitelé: ​Marinetti, Balla, Corra, Rusollo)
  
-Marinetti, Balla, Corra, Rusollo 
  
-Duchamp+text:
  
-Laszlo ​Moholy ​Nagy+https://​monoskop.org/​File:​Moholy-Nagy_Laszlo_The_New_Vision_and_Abstract_of_an_Artist.pdf
  
-Zdeněk Pešánek 
  
-Gyorgy Kepes+další umělci: 
 +1.Marcel Duchamp
  
-Frank Malina+2. Laszlo Moholy Nagy
  
-Otto Piene+3. Zdeněk Pešánek 
 + 
 +4. Gyorgy Kepes 
 + 
 +5. Frank Malina 
 + 
 +6. Otto Piene
  
  
kinetic_light_art_and_sculpture.1513172559.txt.gz · Last modified: 2017/12/13 14:42 by milos-vojtechovsky