User Tools

Site Tools


josef_maria_jacquard

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

josef_maria_jacquard [2017/10/18 14:37]
milos-vojtechovsky created
josef_maria_jacquard [2017/10/18 15:00] (current)
milos-vojtechovsky
Line 13: Line 13:
 Joseph-Marie Jacquard byl jedním z mála šťastných vynálezců,​ kteří se dočkali uznání ještě za svého života. Kromě pobírání již uvedené penze a autorských honorářů byl v roce 1819 vyznamenán zlatou medailí Společnosti pro pokrok a křížem Čestné legie. Posmrtně mu byla roku 1840 na náměstí v Lyonu postavena bronzová socha. Joseph-Marie Jacquard byl jedním z mála šťastných vynálezců,​ kteří se dočkali uznání ještě za svého života. Kromě pobírání již uvedené penze a autorských honorářů byl v roce 1819 vyznamenán zlatou medailí Společnosti pro pokrok a křížem Čestné legie. Posmrtně mu byla roku 1840 na náměstí v Lyonu postavena bronzová socha.
 Jacquardovy děrné karty lze označit za předchůdce děrných štítků, které v roce 1890 prvně použil u počítacího stroje americký vynálezce Herman Hollerith (1860 – 1929) při sčítání obyvatel Spojených států. Jacquardovy děrné karty lze označit za předchůdce děrných štítků, které v roce 1890 prvně použil u počítacího stroje americký vynálezce Herman Hollerith (1860 – 1929) při sčítání obyvatel Spojených států.
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
josef_maria_jacquard.txt · Last modified: 2017/10/18 15:00 by milos-vojtechovsky