User Tools

Site Tools


jay_david_bolter

Jay D. Bolter

a Richard Grusin jsou významné osobnosti teorie nových médií a digitálních společensklých věd. Největším přínosem pro vizuální studia a studia nových médií je kniha Remediation: Understanding new Media (1999), považována za jeden ze zásadních textů zmíněných oborů. V knize představili pojem “remediace”, jako základní princip médií, a další dvojici pojmů vyjadřující dva protikladné způsoby vizuální reprezentace - “hypermediace” a “imediace”.

BOLTER, Jay David. Turing's Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1984. BOLTER, Jay David. Virtual Reality and the Redefinition of Self. In: Communication and Cyberspace: Social Interaction in an Electronic Environment. Cresskill, NJ: Hampton Press, 1996. Jay David Bolter: FutureText. Roy Christopher: Interviews. 1.4.2001. [online]. Dostupné z: http://roychristopher.com/jay-david-bolter-futuretext. MACINTYRE, Blair, BOLTER, Jay David, MORENO, Emmanuel, a HANNIGAN, Brendan. Augmented Reality as a New Media Experience. In: International Symposium on Augmented Reality. New York, NY: October 29-30, 2001.

https://monoskop.org/images/a/ae/Bolter_Jay_David_Grusin_Richard_Remediation_Understanding_New_Media_low_quality.pdf

jay_david_bolter.txt · Last modified: 2018/03/19 17:06 by milos-vojtechovsky