User Tools

Site Tools


jay_david_bolter

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

jay_david_bolter [2018/03/19 16:18]
milos-vojtechovsky created
jay_david_bolter [2018/03/19 17:06] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-Jay D. Bolter a Richard Grusin jsou významné osobnosti teorie nových médií a digitálních společensklých věd. Největším přínosem pro vizuální studia a studia nových médií je kniha Remediation:​ Understanding new Media (1999), považována za jeden ze zásadních textů zmíněných oborů. V knize představili pojem "​remediace",​ jako základní princip médií, a další dvojici pojmů vyjadřující dva protikladné způsoby vizuální reprezentace - "​hypermediace"​ a "​imediace"​.+**Jay D. Bolter**  
 + 
 +{{:​bolter.jpg?​200|}} 
 + 
 + 
 +a Richard Grusin jsou významné osobnosti teorie nových médií a digitálních společensklých věd. Největším přínosem pro vizuální studia a studia nových médií je kniha Remediation:​ Understanding new Media (1999), považována za jeden ze zásadních textů zmíněných oborů. V knize představili pojem "​remediace",​ jako základní princip médií, a další dvojici pojmů vyjadřující dva protikladné způsoby vizuální reprezentace - "​hypermediace"​ a "​imediace"​.
  
 BOLTER, Jay David. Turing'​s Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1984. BOLTER, Jay David. Turing'​s Man: Western Culture in the Computer Age. Chapel Hill: The University of North Carolina Press, 1984.
jay_david_bolter.1521472714.txt.gz · Last modified: 2018/03/19 16:18 by milos-vojtechovsky