User Tools

Site Tools


imediace

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

imediace [2018/03/19 11:43] (current)
milos-vojtechovsky created
Line 1: Line 1:
 +index "​mediace"​ způsobuje snížení "​přítomnosti"​ samotného média, jeho funkcí je navodit pocit bezprostřednosti,​ transparentnosti zobrazované situace. Imediace je styl (vizuálního) zobrazení, navozující bezprostřední zážitek potlačováním média. Např. při sledování filmu má divák pocit, že je skutečně „tam“ uvnitř a sleduje děj přímo bez zprostředkování médiem, podobně u divadla, fenomén "​ponoření",​ imerzivnosti.
  
 +richard grusin/jay bolter
 +
 +[[dějiny audiovizuálních teorií]]
imediace.txt · Last modified: 2018/03/19 11:43 by milos-vojtechovsky