User Tools

Site Tools


imediace

index “mediace” způsobuje snížení “přítomnosti” samotného média, jeho funkcí je navodit pocit bezprostřednosti, transparentnosti zobrazované situace. Imediace je styl (vizuálního) zobrazení, navozující bezprostřední zážitek potlačováním média. Např. při sledování filmu má divák pocit, že je skutečně „tam“ uvnitř a sleduje děj přímo bez zprostředkování médiem, podobně u divadla, fenomén “ponoření”, imerzivnosti.

richard grusin/jay bolter

dějiny audiovizuálních teorií

imediace.txt · Last modified: 2018/03/19 11:43 by milos-vojtechovsky