User Tools

Site Tools


i.a._richards

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

i.a._richards [2018/03/19 16:51]
milos-vojtechovsky created
i.a._richards [2018/03/19 17:02] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
-I.A. Richardse lze považovat za nejvýznamnějšího předchůdce tzv. "Nové kritiky"​, která nese hlavní odpovědnost za to, že interpretace získala v moderní literární kritice dominantní postavení. Ačkoli se má za to, že moderní literární kritika se zrodila hlavně s ruskými formalisty někdy v době ruské revoluce než ve dvacátých letech s Richardsem, formalistům šlo hlavně o literaturu jako jedinečný způsob zacházení s jazykem, a nikoli o otázky významu či interpretace. ​+**I.A. Richards**  
 + 
 +{{:​i.a._richards.jpg?​200|}} 
 + 
 +nejvýznamnější předchůdce tzv. "Nové kritiky"​. Ačkoli se má za to, že moderní literární kritika se zrodila hlavně s ruskými formalisty někdy v době ruské revoluce než ve dvacátých letech s Richardsem, formalistům šlo hlavně o literaturu jako jedinečný způsob zacházení s jazykem, a nikoli o otázky významu či interpretace. ​
  
 Richardsova kniha //Practical Criticism// (Praktická kritika), vydaná v roce 1929, byla zvláště významným počinem, neboť přesvědčila řadu kritiků a čtenářů o potřebě pečlivého čtení literárních textů, při němž se bralo v úvahu, nakolik jejich formální a sémantické prvky drží pohromadě jakožto složky jednotné struktury. Richards studentům předkládal básně jako prosté texty,aniž jakkoli naznačil, kdo je jejich autorem, čímž se snažil ukázat, jak nevhodným způsobem čtou poezii dokonce i čtenáři, od nichž by se v tomto ohledu daly očekávat přiměřené schopnosti, totiž studenti Cambridgeské univerzity. ​ Richardsova kniha //Practical Criticism// (Praktická kritika), vydaná v roce 1929, byla zvláště významným počinem, neboť přesvědčila řadu kritiků a čtenářů o potřebě pečlivého čtení literárních textů, při němž se bralo v úvahu, nakolik jejich formální a sémantické prvky drží pohromadě jakožto složky jednotné struktury. Richards studentům předkládal básně jako prosté texty,aniž jakkoli naznačil, kdo je jejich autorem, čímž se snažil ukázat, jak nevhodným způsobem čtou poezii dokonce i čtenáři, od nichž by se v tomto ohledu daly očekávat přiměřené schopnosti, totiž studenti Cambridgeské univerzity. ​
i.a._richards.txt · Last modified: 2018/03/19 17:02 by milos-vojtechovsky