User Tools

Site Tools


i.a._richards

I.A. Richards

nejvýznamnější předchůdce tzv. “Nové kritiky”. Ačkoli se má za to, že moderní literární kritika se zrodila hlavně s ruskými formalisty někdy v době ruské revoluce než ve dvacátých letech s Richardsem, formalistům šlo hlavně o literaturu jako jedinečný způsob zacházení s jazykem, a nikoli o otázky významu či interpretace.

Richardsova kniha Practical Criticism (Praktická kritika), vydaná v roce 1929, byla zvláště významným počinem, neboť přesvědčila řadu kritiků a čtenářů o potřebě pečlivého čtení literárních textů, při němž se bralo v úvahu, nakolik jejich formální a sémantické prvky drží pohromadě jakožto složky jednotné struktury. Richards studentům předkládal básně jako prosté texty,aniž jakkoli naznačil, kdo je jejich autorem, čímž se snažil ukázat, jak nevhodným způsobem čtou poezii dokonce i čtenáři, od nichž by se v tomto ohledu daly očekávat přiměřené schopnosti, totiž studenti Cambridgeské univerzity.

Metoda, kterou Richards zvolil připravila cestu novokritickému přístupu k interpretaci. Protože dával čtenářům poezie pouze texty bez mimotextových signálů, které by jim říkaly, jak je mají číst, nepřímo po čtenářích žádal, aby odůvodnili čtení, které dokáže postihnout maximální možné množství textových prvků. Za nepřítomnosti jiných textových ukazatelů šlo o způsob, jak mohlo být jedno čtení básně hodnoceno jako lepší než jiné.

Podle knihy Practical Criticism je tedy úkolem literární kritiky ukázat, že texty, které si zaslouží označení literární, lze komplexně a koherentně interpretovat takovým způsobem, aby se na každý formální a významový prvek dalo pohlížet jako na nezbytnou součást struktury textu; naproti tomu texty, které literární hodnotu postrádají, při takovém zkoumání neobstojí.

http://oltk.upol.cz/wp-content/uploads/2013/06/Gvozdiak-Zaklady_semiotiky_11.pdf

Dějiny_audiovizuálních_teorií

i.a._richards.txt · Last modified: 2018/03/19 17:02 by milos-vojtechovsky