User Tools

Site Tools


hypermediace

Hypermediace je cosi jako zviditelňování procesu mediace a kombinace různých médií, opak imediace. Jedná se o styl, jehož cílem je divákovi médium připomínat, divák je fascinován především médiem samotným, což mu zároveň nebrání v autentickém prožitku. Tak funguje médium, které začleňuje ostatní média, vytváří koláž a zobrazuje pro diváka “reálný svět”. Typickým příkladem hypermediace jsou webové stránky, které jsou kombinací více médií, či zpravodajské televizní vysílání, které je koláží zvuku, filmu a dalších grafických prvků (např. grafů, obrazů v obraze aj.).

Imediace i hypermediace jsou založeny na současných konvencích. To, co nám dnes připadá jako něco nového, něco, čeho si na první pohled všimneme, bude za několik let vnímáno jako běžná součást okolí.

Hypermediaci se věnuje Erkki Huhtamo ve studii Trouble at the interface. uvádí, že náš přístup k digitálním médiím je charakteristický právě fascinací povrchem nového média, prostřednictvím rozhraní - interface.

Podle Boltera a Grusina žijeme v hypermediovaném prostředí a digitální média jsou konvergentní, splývají v jedinou propojenou formu. Počítačové hry spojují zvuk, obraz i písmo.

Podle Lva Manoviche jde o jednu ze základních charakteristik digitálních médií.

Dějiny_audiovizuálních_teorií

hypermediace.txt · Last modified: 2018/03/19 11:41 by milos-vojtechovsky