User Tools

Site Tools


herman_hollerith

Herman Hollerith (1860 – 1929) byl a Americko německý statistik a vynalézce, který navrhl mechanický tabulátor - počítací stroj založený na principu děrných štítků a který byl schopen zpracovat mechanicky miliony dat. Lístkový tabulační systém Hermana Holleritha byl poprvé použit při sestavení veřejné zdravotní statistiky v Baltimore.

Hollerith je považován za prvního statistického inženýra. Před zavedením jeho vynálezu sčítání lidu trvalo rok, v některých případech i více let.Počet obyvatel se neustále zvyšoval a tak by sčítání lidu trvalo mnohem a mnohem déle. Proto se úřad pro sčítání lidu snažil nalézt řešení. Tím byl Hollerithův vynález, díky němuž se sčítání lidu dařilo provádět v krátkém časovém úseku.

Stroj začal projektovat v roce 1881. Vynalezl a začal používat děrné štítky ke sběru dat již při sčítání v roce 1890. Výsledky tohoto sčítání byly známy do jednoho roku, zatímco bez jeho vynálezu by to trvalo let deset.

V roce 1896 založil „Tabulating Machine Company“, která začala jeho vynález prodávat a roku 1924 se stala součástí IBM.

Hollerith punch card

Hollerithovy metody byly používány do 60. let 20. století a byly základem pro budoucí sběr jakýchkoli dat.

*genealogie_komputacnich_aparatu

herman_hollerith.txt · Last modified: 2017/10/18 14:59 by milos-vojtechovsky