User Tools

Site Tools


gottfried_wilhelm_leibniz

Gottfried Wilhelm Leibniz

německý filosof a matematik (1646 - 1716)

propracoval dvojkovou (binární) soustavu, základ pozdějších počítačů (nebyl to úplně jeho objev, binární systém nacházíme v indickém dávnověku i čínské Knize proměn, s převodem textových řetězců na dvojková data přišel v roce 1605 Francis Bacon). viz Wikipedia EN

Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716) chtěl nejprve doplnit Pascalův počítací stroj schopností násobení a dělení. To se mu nedařilo a rozhodl se raději pro nový návrh počítacího stroje. V roce 1673 sestrojil vlastní stroj, ve kterém použil válec se stupňovitým ozubením, známý také jako tzv. Leibnitzovo kolo. Výsledkem byl počítací stroj, který dokázal pracovat s 5 až 12-místnými čísly a splňoval tehdejší požadavky matematiků. Jeho principy byly používány dalších cca 300 let.

Leibniz je autorem i teoretického konceptu calculus ratiocinator, myšlenkové konstrukce univerzálního počítacího stroje, který dovedl k praktičtější podobě Alan Turing. viz Wikipedia EN

Monády jsou body. To znamená, že vlastní prazáklad jsoucna jsou bodové substance. Tento základ tedy není kontinuum. Zdá se to být v rozporu se smyslovou zkušeností, látky se nám zdají jako rozlehlé kontinuum. Leibniz tvrdí, že tento smyslový dojem klame. – viz kvantizace při digitalizaci dat

*genealogie_komputacnich_aparatu

gottfried_wilhelm_leibniz.txt · Last modified: 2017/10/18 15:02 by milos-vojtechovsky