User Tools

Site Tools


gottfried_wilhelm_leibniz

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
gottfried_wilhelm_leibniz [2017/10/18 14:26]
milos-vojtechovsky
gottfried_wilhelm_leibniz [2017/10/18 15:02] (current)
milos-vojtechovsky
Line 12: Line 12:
  
 Monády jsou body. To znamená, že vlastní prazáklad jsoucna jsou bodové substance. Tento základ tedy není kontinuum. Zdá se to být v rozporu se smyslovou zkušeností,​ látky se nám zdají jako rozlehlé kontinuum. Leibniz tvrdí, že tento smyslový dojem klame. -- viz kvantizace při digitalizaci dat Monády jsou body. To znamená, že vlastní prazáklad jsoucna jsou bodové substance. Tento základ tedy není kontinuum. Zdá se to být v rozporu se smyslovou zkušeností,​ látky se nám zdají jako rozlehlé kontinuum. Leibniz tvrdí, že tento smyslový dojem klame. -- viz kvantizace při digitalizaci dat
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
gottfried_wilhelm_leibniz.1508329607.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 14:26 by milos-vojtechovsky