User Tools

Site Tools


gottfried_wilhelm_leibniz

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
gottfried_wilhelm_leibniz [2017/10/18 14:25]
milos-vojtechovsky created
gottfried_wilhelm_leibniz [2017/10/18 15:02] (current)
milos-vojtechovsky
Line 1: Line 1:
 +Gottfried Wilhelm Leibniz
 +
 +německý filosof a matematik (1646 - 1716)
 +
 propracoval dvojkovou (binární) soustavu, základ pozdějších počítačů (nebyl to úplně jeho objev, binární systém nacházíme v indickém dávnověku i čínské Knize proměn, s převodem textových řetězců na dvojková data přišel v roce 1605 Francis Bacon). propracoval dvojkovou (binární) soustavu, základ pozdějších počítačů (nebyl to úplně jeho objev, binární systém nacházíme v indickém dávnověku i čínské Knize proměn, s převodem textových řetězců na dvojková data přišel v roce 1605 Francis Bacon).
 viz Wikipedia EN viz Wikipedia EN
  
-Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716) chtěl nejprve doplnit ​Blais Pascalův počítací stroj schopností násobení a dělení. To se mu nedařilotak se rozhodl ​raději pro zcela nový návrh počítacího stroje. V roce 1673 sestrojil vlastní stroj, ve kterém použil válec se stupňovitým ozubením, známý také jako tzv. Leibnitzovo kolo. Výsledkem byl počítací stroj, který dokázal pracovat s 5 až 12-místnými číslya splňoval tehdejší požadavky matematiků. Jeho principy ​se používaly ještě ​dalších cca 300 let. +Gottfriend Wilhelm von Leibniz (1646-1716) chtěl nejprve doplnit Pascalův počítací stroj schopností násobení a dělení. To se mu nedařilo a rozhodl ​se raději pro nový návrh počítacího stroje. V roce 1673 sestrojil vlastní stroj, ve kterém použil válec se stupňovitým ozubením, známý také jako tzv. Leibnitzovo kolo. Výsledkem byl počítací stroj, který dokázal pracovat s 5 až 12-místnými čísly a splňoval tehdejší požadavky matematiků. Jeho principy ​byly používány ​dalších cca 300 let.
  
 Leibniz je autorem i teoretického konceptu calculus ratiocinator,​ myšlenkové konstrukce univerzálního počítacího stroje, který dovedl k praktičtější podobě Alan Turing. Leibniz je autorem i teoretického konceptu calculus ratiocinator,​ myšlenkové konstrukce univerzálního počítacího stroje, který dovedl k praktičtější podobě Alan Turing.
Line 9: Line 12:
  
 Monády jsou body. To znamená, že vlastní prazáklad jsoucna jsou bodové substance. Tento základ tedy není kontinuum. Zdá se to být v rozporu se smyslovou zkušeností,​ látky se nám zdají jako rozlehlé kontinuum. Leibniz tvrdí, že tento smyslový dojem klame. -- viz kvantizace při digitalizaci dat Monády jsou body. To znamená, že vlastní prazáklad jsoucna jsou bodové substance. Tento základ tedy není kontinuum. Zdá se to být v rozporu se smyslovou zkušeností,​ látky se nám zdají jako rozlehlé kontinuum. Leibniz tvrdí, že tento smyslový dojem klame. -- viz kvantizace při digitalizaci dat
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
gottfried_wilhelm_leibniz.1508329507.txt.gz · Last modified: 2017/10/18 14:25 by milos-vojtechovsky