User Tools

Site Tools


george_boole

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

george_boole [2017/10/18 14:38]
milos-vojtechovsky created
george_boole [2017/10/18 15:00] (current)
milos-vojtechovsky
Line 5: Line 5:
 V roce 1855 se oženil. Roku 1857 byl přijat za člena Britské královské společnosti. Zabýval se také diferenciálními rovnicemi a napsal o nich práce vydané v letech 1849 a 1850. V roce 1855 se oženil. Roku 1857 byl přijat za člena Britské královské společnosti. Zabýval se také diferenciálními rovnicemi a napsal o nich práce vydané v letech 1849 a 1850.
 George Boole zemřel na zápal plic 8. prosince 1864 v Irsku. George Boole zemřel na zápal plic 8. prosince 1864 v Irsku.
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
george_boole.txt · Last modified: 2017/10/18 15:00 by milos-vojtechovsky