User Tools

Site Tools


george_boole

Matematik George Boole se narodil 2. listopadu 1815 v Lincolnu v Anglii. Byl synem chudého ševce. V necelých 16 letech se stal asistentem učitele na základní škole. O 4 roky později si založil vlastní školu. V té době začal vážně studovat matematiku. Toto jeho rozhodnutí bylo dáno pocitem neúspěšnosti při používání matematických textů při výuce matematiky. V roce 1840, pouze po 5 letech studia matematiky napsal Boole po prostudování prostudoval práce Laplace a Lagrange svou první původní práci. V roce 1844 dostal za svůj článek o operátorech zlatou medaili Královské společnosti. Tato pocta mu zajistila uznání britských matematiků. Od té doby se věnoval matematice naplno. V roce 1849 nastala v Booleově životě zásadní změna: stal se do konce svého života profesorem matematiky na Queen's College v irském Corku. V roce 1854 vydal práci, v níž novým způsobem zkoumal logiku a redukoval ji na jednoduchou algebru. Tím zavedl do matematiky logiku. Později se algebra logiky začala nazývat Booleovská a našla široké uplatnění zejména ve výpočetní technice. V roce 1855 se oženil. Roku 1857 byl přijat za člena Britské královské společnosti. Zabýval se také diferenciálními rovnicemi a napsal o nich práce vydané v letech 1849 a 1850. George Boole zemřel na zápal plic 8. prosince 1864 v Irsku.

*genealogie_komputacnich_aparatu

george_boole.txt · Last modified: 2017/10/18 15:00 by milos-vojtechovsky