User Tools

Site Tools


francis_bacon

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

francis_bacon [2017/10/18 14:41]
milos-vojtechovsky created
francis_bacon [2017/10/18 15:02] (current)
milos-vojtechovsky
Line 3: Line 3:
 Bacon je zásadní osobností v konstituci moderní evropské vědy, filozofie, dějepisectví a literatuře. Je považován za zakladatele empirismu a experimentální metody. V knize Novum Organum (Nové organon) napsal, že všechny naše znalosti k nám proudí formou objektů v přírodě, a my vlastníme jenom schopnosti k interpretaci těchto objektů. Během procesu poznávání se nás snaží zmást idoly. Bacon je rozdělil na idoly rodu (jinak cítí a vidí muž a žena), idoly jeskyně (poznaní ovlivňuje naše výchova), idoly trhu (jsme mateni názory ostatních, komunikací s ostatními) a idoly divadla (generační rozdíly). Podle Bacona jsou naše vědecké teorie konstruované způsobem, kterým vidíme objekty. Lidská bytost je tedy odsouzena jen k hypotézám. Bacon byl zastáncem indukce. Bacon je zásadní osobností v konstituci moderní evropské vědy, filozofie, dějepisectví a literatuře. Je považován za zakladatele empirismu a experimentální metody. V knize Novum Organum (Nové organon) napsal, že všechny naše znalosti k nám proudí formou objektů v přírodě, a my vlastníme jenom schopnosti k interpretaci těchto objektů. Během procesu poznávání se nás snaží zmást idoly. Bacon je rozdělil na idoly rodu (jinak cítí a vidí muž a žena), idoly jeskyně (poznaní ovlivňuje naše výchova), idoly trhu (jsme mateni názory ostatních, komunikací s ostatními) a idoly divadla (generační rozdíly). Podle Bacona jsou naše vědecké teorie konstruované způsobem, kterým vidíme objekty. Lidská bytost je tedy odsouzena jen k hypotézám. Bacon byl zastáncem indukce.
 V díle Nová Atlantis se Bacon také věnoval formování ideální věděcké společnosti. Prorocká idea Francise Bacona spočívala v tom, že institucionalizoval formu experimentálního učení, aby formoval třídu experimentálních vědců, kteří mají prostředky k získání moci. V roce 1597 prohlásil slavnou větu Scientia potestas est, která se dá se přeložit jako: Vědění je moc. Navrhl podobně jako Athanasius Kircher šifru k zabezpečení diplomatické korespondence a zabýval se schématem univerzálního jazyka. V díle Nová Atlantis se Bacon také věnoval formování ideální věděcké společnosti. Prorocká idea Francise Bacona spočívala v tom, že institucionalizoval formu experimentálního učení, aby formoval třídu experimentálních vědců, kteří mají prostředky k získání moci. V roce 1597 prohlásil slavnou větu Scientia potestas est, která se dá se přeložit jako: Vědění je moc. Navrhl podobně jako Athanasius Kircher šifru k zabezpečení diplomatické korespondence a zabýval se schématem univerzálního jazyka.
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
  
francis_bacon.txt · Last modified: 2017/10/18 15:02 by milos-vojtechovsky