User Tools

Site Tools


francis_bacon

Francis Bacon, 1. vikomt St. Albans, baron z Verulamu (22. ledna 1561, Londýn – 9. dubna 1626, Londýn) byl anglický filozof a státník. Je považován za zakladatele empirismu.

Bacon je zásadní osobností v konstituci moderní evropské vědy, filozofie, dějepisectví a literatuře. Je považován za zakladatele empirismu a experimentální metody. V knize Novum Organum (Nové organon) napsal, že všechny naše znalosti k nám proudí formou objektů v přírodě, a my vlastníme jenom schopnosti k interpretaci těchto objektů. Během procesu poznávání se nás snaží zmást idoly. Bacon je rozdělil na idoly rodu (jinak cítí a vidí muž a žena), idoly jeskyně (poznaní ovlivňuje naše výchova), idoly trhu (jsme mateni názory ostatních, komunikací s ostatními) a idoly divadla (generační rozdíly). Podle Bacona jsou naše vědecké teorie konstruované způsobem, kterým vidíme objekty. Lidská bytost je tedy odsouzena jen k hypotézám. Bacon byl zastáncem indukce. V díle Nová Atlantis se Bacon také věnoval formování ideální věděcké společnosti. Prorocká idea Francise Bacona spočívala v tom, že institucionalizoval formu experimentálního učení, aby formoval třídu experimentálních vědců, kteří mají prostředky k získání moci. V roce 1597 prohlásil slavnou větu Scientia potestas est, která se dá se přeložit jako: Vědění je moc. Navrhl podobně jako Athanasius Kircher šifru k zabezpečení diplomatické korespondence a zabýval se schématem univerzálního jazyka.

*genealogie_komputacnich_aparatu

francis_bacon.txt · Last modified: 2017/10/18 15:02 by milos-vojtechovsky