User Tools

Site Tools


elisha_grey

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

elisha_grey [2017/10/18 14:57]
milos-vojtechovsky created
elisha_grey [2017/10/18 14:58] (current)
milos-vojtechovsky
Line 8: Line 8:
  
 Když Elisha Gray dorazil s vyplněnou ohláškou jako třicátý devátý v pořadí na patentový úřad, dozvěděl se, že dvě hodiny před ním si obdobný aparát už patentoval pod číslem 174 465 někdo jiný. Jeho zástupce prý dorazil hned ráno a přihlášku podal jako pátý. Byl to Graham Bell Když Elisha Gray dorazil s vyplněnou ohláškou jako třicátý devátý v pořadí na patentový úřad, dozvěděl se, že dvě hodiny před ním si obdobný aparát už patentoval pod číslem 174 465 někdo jiný. Jeho zástupce prý dorazil hned ráno a přihlášku podal jako pátý. Byl to Graham Bell
-Gray musical telegraph1.jpg+ 
 pozapomenutý princip přenosu zvuku na dálku využil ve 20 století americký umělec a vynálezce Paul Demarinis pozapomenutý princip přenosu zvuku na dálku využil ve 20 století americký umělec a vynálezce Paul Demarinis
 +
 +*[[genealogie_komputacnich_aparatu]]
elisha_grey.txt · Last modified: 2017/10/18 14:58 by milos-vojtechovsky