User Tools

Site Tools


eduardo_kac

Eduardo Kac (čti Katz) (narozen 1962 v Brazilii) umělec, profesor Art and Technology Studies na School of the Art Institute v Chicagu.

je autorem umělecko-technologického projektu GFP Bunny, známého jako zeleně světélkující králík. mimoto se věnuje dějinám robotického umění. Bio artu věnuje od roku 1997. autor manifestu o transgenovém umění. zde ho zajímá především splývání přirozeného a technologického, složek, které údajně již nelze rozlišit.

v roce 1998 realizoval projekt transgenové manipulace, když chtěl aplikovat zelený fluorescenční protein u psa. V genetickém výzkumu se tento protein používá jako tzv. bio marker. Kac chtěl využít jeho vizuální vlastnosti jako součást symbolického gesta a nechat protein zapůsobit jako sociální marker. O dva roky později se mu podařila transgenová operace králice Alby,

Kac se v současnosti věnuje zejména proteomice, oboru, který se zabývá globálním hodnocením exprese genetické informace na úrovni bílkovin a rovněž zkoumá strukturu a interakce proteinů. V postgenomické éře jsou interakce proteinů novou výzvou také pro umělce. „Koexistence lidí a transgenových organismů, kterou se ve svých dílech zabývám, ukazuje, že se my i ostatní druhy výrazně proměňujeme. Pokouším se poukázat na akutní potřebu porozumět těmto změnám, což s sebou přináší nutnost zohledňovat odlišnosti spojené s klony, transgenovými organismy a chimérami. Projekt lidského genomu jasně prokázal přítomnost virových genových sekvencí u všech lidí. To znamená, že v dlouhé historii evoluce se součástí našich těl stala DNA organismů jiných, než je člověk. Takže i my sami jsme transgenní. Proto bychom se měli předtím, než se rozhodneme vše transgenové označit za ,monstrózní’, raději podívat dovnitř sebe a zvyknout si na vlastní ,monstrozitu‘.” (Kac)

Eduardo Kac is internationally recognized for his telepresence and bio art. A pioneer of telecommunications art in the pre-Web '80s, Eduardo Kac (pronounced “Katz”) emerged in the early '90s with his radical works combining telerobotics and living organisms. His visionary integration of robotics, biology and networking explores the fluidity of subject positions in the post-digital world. His work deals with issues that range from the mythopoetics of online experience (Uirapuru) to the cultural impact of biotechnology (Genesis); from the changing condition of memory in the digital age (Time Capsule) to distributed collective agency (Teleporting an Unknown State); from the problematic notion of the “exotic” (Rara Avis) to the creation of life and evolution (GFP Bunny).

At the dawn of the twenty-first century Kac opened a new direction for contemporary art with his “transgenic art”–first with a groundbreaking transgenic work entitled Genesis (1999), which included an “artist's gene” he invented, and then with his fluorescent rabbit called Alba (2000).

[http://www.ekac.org/] http://www.ekac.org

[https://is.muni.cz/el/1421/jaro2012/IMK48/Signs_of_Life_-_Bio_Art_and_Beyond.PDF]Signs_of_Life_-_Bio_Art_and_Beyond

bioart

eduardo_kac.txt · Last modified: 2018/03/07 15:28 by milos-vojtechovsky