User Tools

Site Tools


domazlice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
domazlice [2019/02/22 17:28]
daniel_burda
domazlice [2019/02/22 17:28] (current)
daniel_burda
Line 10: Line 10:
  
 10:00 příjezd do města, procházka do centra Domažlic 10:00 příjezd do města, procházka do centra Domažlic
 +
 11:00 schůzka v kavárně s p. Procházkou 11:00 schůzka v kavárně s p. Procházkou
 +
 12:00 výstup na Vavřinec 12:00 výstup na Vavřinec
 +
 13:30 cestou zpět přes náš rodinný dům v Hradské ulici 13:30 cestou zpět přes náš rodinný dům v Hradské ulici
 +
 14:30 možnost ještě navštívit Chodský hrad nebo sochařskou stezku na Baldově 14:30 možnost ještě navštívit Chodský hrad nebo sochařskou stezku na Baldově
 +
 16:00 odjezd vlaku směr Praha - přijezd do Prahy cca 18:30 16:00 odjezd vlaku směr Praha - přijezd do Prahy cca 18:30
  
-vlak zpět jede  
  
-16:01 
-18:01 
-20:01 
  
domazlice.1550852904.txt.gz · Last modified: 2019/02/22 17:28 by daniel_burda