User Tools

Site Tools


domazlice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
domazlice [2019/02/14 08:27]
ondrej-vavrecka
domazlice [2019/02/22 17:28] (current)
daniel_burda
Line 9: Line 9:
 https://​plzen.rozhlas.cz/​ha-ty-svatyj-vavrenecku-6739874 https://​plzen.rozhlas.cz/​ha-ty-svatyj-vavrenecku-6739874
  
-Pokud by byl zájem, ​můžeme se sejít ​s p. Procházku, místním zeměpiscem, který zkoumá historii míst Domažlicích a okolí. //Zjisti, Dane, jestli tedy zájem ​je a pokud bude, tak to s ním prosím dojednej. Ondřej.// +10:00 příjezd do města, procházka do centra Domažlic 
 + 
 +11:00 schůzka v kavárně ​s p. Procházkou 
 + 
 +12:00 výstup na Vavřinec 
 + 
 +13:30 cestou zpět přes náš rodinný dům Hradské ulici 
 + 
 +14:30 možnost ještě navštívit Chodský hrad nebo sochařskou stezku na Baldově 
 + 
 +16:00 odjezd vlaku směr Praha - přijezd do Prahy cca 18:30
  
-vlak zpět jede  
  
-16:01 
-18:01 
-20:01 
  
domazlice.1550129232.txt.gz · Last modified: 2019/02/14 08:27 by ondrej-vavrecka