User Tools

Site Tools


domazlice

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
domazlice [2019/02/13 23:40]
daniel_burda
domazlice [2019/02/22 17:28] (current)
daniel_burda
Line 1: Line 1:
-Výjezd Domažlice 23.2. 2019+Výjezd Domažlice 23.2. 2019 v rámci Cvičení místa a paměti (3. ročník, pedagog: Ondřej Vavrečka)
  
 itinerář: itinerář:
  
-**odjezd vlakem z Praha hl.n. v 7:45 ( EX 360) s příjezdem do Domažlic v 9:59**+**odjezd vlakem z Praha hl.n. v 7:45 (EX 360) s příjezdem do Domažlic v 9:59**
  
 lístek pro dospělé je cca 130,- studenti 50,- lístek pro dospělé je cca 130,- studenti 50,-
Line 9: Line 9:
 https://​plzen.rozhlas.cz/​ha-ty-svatyj-vavrenecku-6739874 https://​plzen.rozhlas.cz/​ha-ty-svatyj-vavrenecku-6739874
  
-Pokud by byl zájem, ​můžeme se sejít ​s p. Porcházku, místním zeměpiscem, který zkoumá historii míst Domažlicích a okolí. ​+10:00 příjezd do města, procházka do centra Domažlic 
 + 
 +11:00 schůzka v kavárně ​s p. Procházkou 
 + 
 +12:00 výstup na Vavřinec 
 + 
 +13:30 cestou zpět přes náš rodinný dům Hradské ulici 
 + 
 +14:30 možnost ještě navštívit Chodský hrad nebo sochařskou stezku na Baldově 
 + 
 +16:00 odjezd vlaku směr Praha - přijezd do Prahy cca 18:30
  
-vlak zpět jede  
  
-16:01 
-18:01 
-20:01 
  
domazlice.1550097649.txt.gz · Last modified: 2019/02/13 23:40 by daniel_burda